• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

SPREMENJEN PROMETNI REŽIM - POKOPALIŠČE ZAGORJE

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča, da bo v času od sobote 31. oktobra do nedelje 1. novembra, spremenjen prometni režim na območju pokopališča v Zagorju ob Savi.

Na odseku »uvoz pri cvetličarni Lenarčič« proti pokopališču Zagorje ob Savi bo urejen enosmerni promet.

Izvoz iz območja pokopališča bo urejen le po makadamski cesti »čez gorico« proti Ruardiju.

Vse obiskovalce pokopališča naprošamo, da upoštevate spremenjeno prometno signalizacijo  ter navodila redarjev.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

OBVESTILO O POLOVIČNI IN OBČASNI POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE

Kot izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest v občini Zagorje ob Savi, vas na podlagi drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja št. 6/99) obveščamo, da bo od 26.10.2020 do predvidoma 30.10.2020, med 7.00 in 15.00 uro, zaradi nujnih vzdrževalnih del (obžagovanje drevja in vejevja v varovalnem pasu ceste), izvedena polovična in občasna popolna zapora v tajanju največ 15 minut, lokalne ceste št. 480161 Zagorje – Čolnišče - Šentlambert - Vidrga.

OBVESTILO O SPREMEMBI OBRATOVALNEGA ČASA ZBIRNEGA CENTRA

Zaradi ukrepov preprečevanja širitve KORONAVIRUSA – COVID 19, obveščamo, da je od 21.10.2020 do preklica, spremenjen obratovalni čas Zbirnega centra za sprejem komunalnih odpadkov.

Zbirni center je po novem odprt:

  • vsak ponedeljek in petek od 10.00 do 14.00 ure,
  • vsako sredo od 14.00 do 18.00 ure.

V primeru praznika oz. dela prostega dene Zbirni center  ne obratuje

OBVESTILO O IZVAJANJU POGREBOV !

Na podlagi 0dloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (U.L. RS št. 147/2020) in ukrepov oz. priporočil NIJZ za preprečevanja širitve KORONAVIRUSA – COVID 19, se pogrebne svečanosti izvajajo zunaj, kjer se ob zagotovitvi varnostne razdalje in obvezni uporabi zaščitne maske, poleg izvajalcev pogrebne svečanosti lahko zbere do največ 6 ljudi, zaradi česar se pogrebi do preklica izvajajo v ožjem družinskem krogu.

Pogrebov se lahko udeležijo le zdrave osebe, z upoštevanjem vseh higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2. 

MRLIŠKA VEŽICA

V času odprtja mrliške vežice, se v mrliško vežico vstopa posamično, z uporabo zaščitne maske ter obveznim razkuževanjem rok.

V mrliško vežico lahko vstopajo le zdrave osebe.

SPREJEMNA PISARNA POKOPALIŠKE UPRAVE - DODATNI UKREPI ZA STRANKE

Zaradi povišanja stopnje zaščite naprošamo, da stranke v sprejemno pisarno pokopališke uprave vstopajo z obvezno uporabo zaščitne maske. Ob tem vljudno naprošamo, da v sprejemno pisarno prihajajo le zdrave osebe ter s tem v zvezi spoštujejo pravilno razdaljo vsaj 1,5 m oddaljenosti od ostalih ljudi.

Svojce pokojnikov tudi naprošamo, da za naročilo pogreba oz. ostalih storitev najprej pokličejo na telefonsko številko 03 56 64 117 ali 040 427 308 in se dogovorijo za uro prihoda v sprejemno pisarno pokopališke uprave.