Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

POLITIKA VODENJA

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. izvaja storitve za občane in  Občino Zagorje ob Savi. Podjetje je posebnega družbenega pomena v lasti Občine Zagorje ob Savi, saj izvaja gospodarske javne službe in pri svojem delovanju upošteva varovanje in zaščito okolja, kar dosega z odgovornostjo podjetja, vseh zaposlenih ter upoštevanjem vseh zakonskih regulativ. Poleg obveznih in izbirnih gospodarskih javnih služb na podlagi javnih pooblastil, naša družba izvaja tudi dopolnilne (tržne) dejavnosti.

Poslanstvo naše družbe je zagotavljanje kakovosti bivanja občank in občanov ter vseh fizičnih in pravnih oseb v občini in hkrati skrbeti za varovanje okolja z izvajanjem svojih storitev.

Strateške usmeritve podjetja so:

  • stalna vlaganja v opremo in kadre za rast zadovoljstva odjemalcev in lastnikov ter izboljšanje odnosa do okolja, kar se zrcali v letnih poslovnih načrtih, vključno z investicijami,
  • za rast zadovoljstva odjemalcev se bo vlagalo v izboljšanje oziroma nadgradnjo informacijske tehnologije,
  • skupaj z občino bomo vlagali v modernizacijo komunalne infrastrukture v občini Zagorje ob Savi,
  • povečevanje energetske učinkovitosti deleža obnovljivih virov energije in energetske neodvisnosti.

Direktor in ostalo vodstvo se zavezuje k nenehnemu izboljševanju SVK in SRO, za varstvo okolja, vključno s preprečevanjem onesnaževanja, k izpolnjevanju zahtev glede skladnosti in k nenehnemu izboljševanju sistema kakovosti in ravnanja z okoljem.

Politika vodenja je na voljo javnosti, z njo pa so seznanjeni vsi, ki delajo pod našim nadzorom, vključno z zunanjimi izvajalci ter vse relevantne zainteresirane strani.

VERZIJA : 8

 POLITIKA VAROVANJA OSEBNIH PODATKOV

Za izvajanje obveznih in izbirnih javnih služb ter obveščanje o morebitnih spremembah in novostih v izvajanju naših storitev, potrebujemo vaše osebne podatke.

V skladu z veljavno zakonodajo (Uredba EU 2016/679) vaše podatke ustrezno varujemo. Osebe, ki lahko v našem podjetju dostopajo do vaših osebnih podatkov, so v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, zavezane, da jih uporabljajo le za namen, za katerega ste nam jih zaupali.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov

Vaše osebne podatke uporabljamo:

  • za izvajanje naših storitev v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo
  • za izstavitev računov za izvedene storitve in obveščanje o neporavnanih obveznostih
  • za pošiljanje novic iz komunalnega področja ter obveščanje, vezano na izvajanje naših storitev (npr. motnje pri oskrbi s pitno vodo…)
  • za ugotavljanje vaših potreb in želja, ker želimo le-tem prilagoditi našo ponudbo in storitve

Prenos osebnih podatkov

V skladu z veljavno zakonodajo moramo nekatere osebne podatke posredovati lokalnim in državnim inštitucijam.

Obdelava osebnih podatkov s strani pogodbenih obdelovalcev

Za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov naših uporabnikov lahko pooblastimo tudi pogodbene obdelovalce. Podatke lahko obdelujejo izključno za namene, ki so navedeni zgoraj, v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov, kot na primer tiskanje in pošiljanje računov.

S svojimi podizvajalci imamo v okviru pogodbe jasno določeno, kateri podatki so predmet obdelave , ki jo izvajajo v skladu s pogodbenimi določili. Naši pogodbeni obdelovalci so zavezani k spoštovanju varovanja osebnih podatkov, uporaba podatkov v druge namene je strogo prepovedana.

Spletni piškotki (ang. Cookies)

Piškotek je majhna datoteka, običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala. Piškotki so pomembni za delovanje spletnih strani, ker zagotavljajo boljšo uporabnikovo izkušnjo. Z njihovo pomočjo je mogoče analizirati promet na spletni strani, prav tako pa omogočajo napredne oglaševalske tehnike.

Povezave do drugih spletnih strani

Naša spletna stran lahko vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani, vendar podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino drugih spletnih strani. Politika varovanja osebnih podatkov našega podjetja ne velja za druge spletne strani, zato priporočamo, da si preberete politiko o varstvu osebnih podatkov vsake spletne strani, ki jo obiščete.

Varnost vaših osebnih podatkov

V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje sprejeli (v razumnih mejah naših zmožnosti) vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobivamo od vas.

Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem in izgubo podatkov.

Vsi naši zaposleni in pogodbeni obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le teh.

Popravki in dostop do osebnih podatkov

S klicem ali osebnim obiskom lahko posameznik v našem podjetju preveri,  s katerimi osebnimi podatki razpolagamo. Na zahtevo bomo odgovorili v roku 30 dni, z možnostjo, podaljšanja do dveh mesecev. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, bomo navedli razlog za takšno zavrnitev.

Ker želimo naše storitve opravljati skrbno in ob tem uporabljati točne, popolne in veljavne podatke, pričakujemo, da nas obvestite o morebitni spremembi ali napaki v vaših podatkih. Osebne podatke, s katerimi razpolagamo, bomo ustrezno posodobili.

Zagorje ob Savi, oktober 2019                                                                                                                                                                                        

DIREKTOR   

Sandi Grčar