• Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 1

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV S PREMIČNO ZBIRALNICO V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2023

TERMINI IN LOKACIJE ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV S PREMIČNO ZBIRALNICO (izvajalec SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.)

Datum zbiranja

Čas zbiranja

Lokacija

14.04.2023 (petek)

14.00 – 15.00

Šentgotard - šola

 

15.15 – 16.15

Čemšenik – avtobusna postaja

 

16.45 – 17.45

Šentlambert – gasilski dom

 

18.00 – 19.00

Tirna – AP Tirna

     

15.04.2023 (sobota)

08.00 – 9.00

Kotredež – gasilski dom

 

09.15 – 10.15

Zagorje – parkirišče novi VDC

 

10.30 – 11.30

Zagorje – parkirišče LO

 

11.30– 12.30

Zagorje – AP Stari trg

 

12.45 – 13.45

Zagorje – parkirišče Komunala

 

14.15 – 15.15

Podkum

 

15.45 – 16.45

Kisovec – parkirišče KS Kisovec

 

17.00 – 18.00

Mlinše – parkirišče KS Mlinše

 

18.15 – 19.15

Izlake – gasilski dom

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi, vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd..                 

Zagorje ob Savi, marec  2023

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

Oddaja še delujočih aparatov v Zbirni center oz. kotiček za ponovno uporabo

Spoštovani!

V kolikor imate doma še delujoč aparat, primeren za ponovno uporabo, ki ga ne uporabljate več, ga lahko oddate v Zbirnem centru v kotiček za ponovno uporabo.

 https://krozno.zeos.si/

                                                                                                                                    KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.                                                                                          

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

LAS

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi se je prijavila na 5. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje s projektom – operacijo Šolsko dvorišče – učilnica na prostem. Dne 26. 9. 2022 je prejela odločbo o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 50.000,00 evrov.

Nosilec operacije je OŠ Ivana Skvarče, sodelujeta dva partnerja: Javno podjetje komunala Zagorje in Društvo trajnostne energetike.

PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA) Naziv podukrepa: 19.2. – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Naziv operacije: Šolsko dvorišče – učilnica na prostem

Nosilec operacije: OŠ Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi

Sodelujoči partnerji:
- Javno podjetje komunala Zagorje, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
- Društvo trajnostne energetike, Selo pri Zagorju 69, 1410 Zagorje ob Savi

Projektno obdobje: od 1.1.2023 do 31.5.2023

Prijavljena vrednost operacije: 87.364,44 € brez DDV oz. 106.470,22 € z DDV

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oziroma
EAFRD - European Agricultiral Fund for Rural Devepment

Vrednost sofinanciranja: 50.000,00 €
OŠ Ivana Skvarče Zagorje 43.330,47 €
Javno podjetje komunala Zagorje 6.227,53 €
Društvo trajnostne energetike 442,00 €Program razvoja podeželja Republike Slovenije: www.program-podezelja.si/sl/ Odločba o pravici do sredstev: 33152-332/2020 z dne 08. 07. 2022.

http://www.eu-skladi.si/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://program-podezelja.si/sl/

Več o...

pdf ikona

JAVNA RAZSVETLJAVA - OBVESTILO!

Zaradi posodabljanja omrežja javne razsvetljave trenutno razsvetljava na območju od Ceste Otona Župančiča 18 do Ceste Otona Župančiča 11 ne deluje. Predvidoma bo gradnja novega omrežja zaključena v prvi polovici januarja. 

Občanom se zahvaljujemo za razumevanje.

Komunala Zagorje, d.o.o.