Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec april 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.4. do četrtka, 2.5.2024.

Daljinsko ogrevanje na biomaso

ogenj

Zagorje ob Savi ima že tridesetletno tradicijo daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.

Sistem daljinskega ogrevanja vključno s proizvodnimi kapacitetami je last Občine Zagorje ob Savi, z njim pa upravlja Komunala Zagorje v okviru izbirne lokalne gospodarske javne službe. Za proces proizvodnje in distribucijetoplotne energije skrbi oddelek energetike z osmimi zaposlenimi.

Slike Komunala ZagorjeProizvodnja toplotne energije se izvaja v kotlovnici ki se nahaja na lokaciji industrijskega kompleksa Svea. V kotlovnici so inštalirani trije vročevodni kotli in sicer:

- dva integralne izvedbe na lesno biomaso proizvajalca KIV Vransko, vsak z nazivno kapaciteto 2.500 kW (leto izdelave 2003),

- blok kotel proizvajalca EMO Celje kapacitete 7.013 kW (leto izdelave1992), ki kot energent uporablja ekstra lahko kurilno olje (ELKO)

Kotla na biomaso se uporabljata samostojno oz. paralelno glede na potrebe omrežja daljinskega ogrevanja. Temperatura ogrevne vode daljinskega omrežja se vodi po zunanji temeraturi in znaša maksimalno 120°C. Kotel EMO na ELKO pa služi kot 100% rezerva in za pokrivanje konic. Od leta 2004 ko sta bila vgrajena kotla KIV pa potreb po rezervnem viru praktično ni.
Na omrežju v dolžini cca. 1200 m je priključenih 21 toplotnih postaj.. S sistemom daljinskega ogrevanja trenutno ogrevamo 964 stanovanj v skupni površini 50.659 m2 in 85 poslovnih prostorov.

pdf ikona

Zloženka - Daljinsko ogrevanje v občini Zagorje ob Savi