• Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1

OBVESTILO

Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, v torek  29.09.2020 prekinjena dobava pitne vode na območju KS Kisovec - Loke, predvidoma od 8:00 do 13:00 ure.

Zaradi izvajanja del se lahko pojavi motnost vode, zato porabnikom priporočamo, da v primeru zaznave motnosti vode, interni vodovodni sistem pred uporabo izperete.

Prosimo za razumevanje.

OBVESTILO – OPUŠČEN GROB NA POKOPALIŠČU ŠENTLAMBERT

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (U.L. RS št. 62/2016) ter 33. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 7/2019) obveščamo, da:

 • samski grob na pokopališču Šentlambert (št. groba 24),

nima najemnika.

S tem v zvezi pozivamo vse morebitne zainteresirane najemnike predmetnega groba, da kontaktirajo vodjo pokopališča glede sklenitve najemne pogodbe za navedeni grob.

Vodja pokopališča je na voljo vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 uro v pisarni pokopališke službe (Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi) ali  na tel. št. 03 56 674 117 in 040 427 308.

V skladu z zgoraj navedenim Odlokom, bo v primeru, da po treh (3) mesecih od objave tega obvestila najemna pogodba za zgoraj navedeni grob ne bo sklenjena, okvir groba, spomenik in druga oprema groba odstranjena, prostor za grob pa oddan drugemu najemniku.

Spomenik in druga oprema groba bo v primeru odstranitve groba še šest (6) mesecev po odstranitvi groba hranjena v skladiščih prostorih upravljalca pokopališča.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

POOSTREN NADZOR EKOLOŠKIH OTOKOV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

POOSTREN NADZOR ZBIRALNIC LOČENIH FRAKCIJ (EKOLOŠKIH OTOKOV)

V OBČINI ZAGORJE OB SAVI – NEPRAVILNO ODLAGANJE KOSOVNIH ODPADKOV

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi (U. L RS št. 34/2014, 48/2015, 85/2016) med drugim določa, da so vsi povzročitelji odpadkov dolžni ločeno zbirati odpadke v lastnih zabojnikih,  na ekoloških otokih (zbiralnicah ločenih frakcij) in v Zbirnem centru.

V zadnjem obdobju vse pogosteje ugotavljamo, da posamezni povzročitelji odpadkov različne vrste kosovnih odpadkov, kot tudi druge vrste odpadkov (električna in elektronska oprema, pohištvo, sedežne garniture, vzmetnice, gume, različni odpadki v vrečah ipd.) odlagajo na lokacijah ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij), ki so namenjene izključno zbiranju papirja in papirne embalaže ter steklene embalaže, v nekaterih primerih tudi mešane embalaže.

Kosovne odpadke je potrebno ali oddati v Zbirnem centru ali pa naročiti odvoz kosovnih odpadkov pri izvajalcu javne službe.

Komunala Zagorje, d.o.o., je kot izvajalec javne službe ravnanja z odpadki dolžna ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki in kršitelje prijaviti pristojni inšpekcijski službi oz. redarstvu.

Zaradi nepravilnega in nedovoljenega odlaganja kosovnih in drugih odpadkov na lokacijah ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij), se bo v prihodnje izvajal poostren nadzor ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij).

Na določenih lokacijah se bo izvajal tudi videonadzor, kar bo označeno z opozorilno tablo.

V primeru ugotovitve nepravilnega ravnanja z odpadki (odlaganje kosovnih in drugih odpadkov v zabojnike oziroma poleg njih), se bo zoper kršitelje podala prijava pristojnemu Medobčinskemu inšpektoratu in redarstvu Zasavje.

Proti kršiteljem se bo ukrepalo skladno določbami zgoraj navedenega odloka, ki med drugim v kazenskih določbah določa tudi globe za kršitelje odloka in sicer:

 • za fizične osebe – 150,00 EUR,
 • za samostojne podjetnike – 500,00 EUR,
 • za pravne osebe – 1.000,00 EUR.

Povzročitelje odpadkov pozivamo, da dosledno spoštujejo določila občinskega odloka, ki ureja področje ravnanja z odpadki ter kosovnih in drugih odpadkov ne odlagajo na lokacije ekoloških otokov (zbiralnic ločenih frakcij). 

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.         

pdf ikona

O B V E S T I L O

Prodajalci in kupci bodo morali pri trgovanju na tržnici  upoštevati navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) v času epidemije korona virusa (varnostna razdalja, omejeno število kupcev, uporaba zaščitnih sredstev za nos, usta in roke, higiena rok in kašlja, …).

Tržnica bo v času epidemije odprta pod posebnim režimom, ki ga mora spoštovati vsak, ki bo vstopil na območje tržnice: 

 1. Na območje tržnice vstopajte zdravi in posamično, ter upoštevajte pravila gibanja
 2. Pred vstopom si pri vhodu obvezno razkužite roke
 3. Obvezno uporabite zaščitno masko
 4. Upoštevajte omejitev števila kupcev na območju tržnice
 5. Med nakupom upoštevajte najmanjšo razdaljo 2 m
 6. Blaga, ki ga želite kupiti se ne dotikajte
 7. Blago bo za Vas pakiral izključno prodajalec, ki mora tudi sam obvezno uporabljati zaščitno opremo in zaščitna sredstva

IMG 20190822 063449