• Slide 3
 • Slide 2
 • Slide 1

OBVESTILO – OPUŠČEN GROB NA POKOPALIŠČU ZAGORJE OB SAVI

Na podlagi Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti (U.L. RS št. 62/2016) ter 33. člena Odloka o pokopališkem redu na območju Občine Zagorje ob Savi (U.L. RS št. 7/2019) obveščamo, da:

 • samski grob na pokopališču Zagorje ob Savi (Polje II., vrsta 21, št. groba 16),

nima najemnika.

S tem v zvezi pozivamo vse morebitne zainteresirane najemnike predmetnega groba, da kontaktirajo vodjo pokopališča glede sklenitve najemne pogodbe za navedeni grob.

Vodja pokopališča je na voljo vsak delovni dan med 6.00 in 14.00 uro v pisarni pokopališke službe (Vinska cesta 3, Zagorje ob Savi) ali  na tel. št. 03 56 674 117 in 040 427 308.

V skladu z zgoraj navedenim Odlokom, bo v primeru, da po treh (3) mesecih od objave tega obvestila najemna pogodba za zgoraj navedeni grob ne bo sklenjena, okvir groba, spomenik in druga oprema groba odstranjena, prostor za grob pa oddan drugemu najemniku.

Spomenik in druga oprema groba bo v primeru odstranitve groba še šest (6) mesecev po odstranitvi groba hranjena v skladiščih prostorih upravljalca pokopališča.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

OBVESTILO O IZVAJANJU POGREBOV

Na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS (U.L. RS št. 96/2020) in ukrepov oz. priporočil NIJZ za preprečevanja širitve KORONAVIRUSA – COVID 19, se pogrebne svečanosti izvajajo zunaj, kjer se ob zagotovitvi varnostne razdalje lahko zbere do največ 10 ljudi, zaradi česar se pogrebi do preklica izvajajo izključno v ožjem družinskem krogu.

Ob tem je potrebno upoštevati vsa higienska priporočila NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2.

Pri pogrebni svečanosti so dovoljene spremljevalne storitve, kot so: govor, petje (v minimalnem obsegu), trobenta, fotograf ipd., s tem da se upoštevajo vsa varnostnih navodila (razdalja med ljudmi vsaj 1,5 m) ter da se pogrebov udeležijo le zdrave osebe.

 MRLIŠKA VEŽICA

 V času odprtja mrliške vežice, se v mrliško vežico vstopa posamično ter ob uporabi zaščitne maske. V mrliško vežico lahko vstopajo le zdrave osebe.

SPREJEMNA PISARNA POKOPALIŠKE UPRAVE - DODATNI UKREPI ZA STRANKE

Zaradi povišanja stopnje zaščite naprošamo, da stranke v sprejemno pisarno pokopališke uprave vstopajo z obvezno uporabo zaščitne maske. Ob tem vljudno naprošamo, da v sprejemno pisarno prihajajo le zdrave osebe ter s tem v zvezi spoštujejo pravilno razdaljo vsaj 1,5 m oddaljenosti od ostalih ljudi.

Svojce pokojnikov tudi naprošamo, da za naročilo pogreba oz. ostalih storitev najprej pokličejo na telefonsko številko 03 56 64 117 ali 040 427 308 in se dogovorijo za uro prihoda v sprejemno pisarno pokopališke uprave.                                                                        

  KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOŠTUJ !

V nadaljevanju so podane informacije in navodila glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov s katerim vse povzročitelja odpadkov pozivamo, da odpadke ločeno zbirate na izvoru in z upoštevanjem navodil o ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.

V skladu z veljavno zakonodajo, je potrebno vse vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih zbirati ločeno. Vse nenevarne in nevarne odpadke je potrebno:

 • pravilno zbirati oz. razvrščati v namenskih zabojnikih, kontejnerjih, posodah oz. zbiralnicah,
 • oddajati v zbirni center,
 • oddajati v premično zbiralnico v primeru nevarnih odpadkov,

na način, da ne predstavljajo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali okolja pred njihovim prepuščanjem.

Vse nenevarne komunalne odpadke, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, je potrebno prepuščati kot nevarne komunalne odpadke.

Več ...

pdf ikona

OBVESTILO O DELOVANJU KOMUNALE ZAGORJE PO REDNEM URNIKU

OBVESTILO O PONOVNEM ODVOZU KOSOVNIH ODPADKOV

Od ponedeljka 01.06.2020 dalje se ponovno odvažajo kosovni odpadki iz gospodinjstev. Uporabnike, ki so oddali naročilo za odvoz kosovnih odpadkov v času epidemije oz. v obdobju od 16.03.2020 do 26.03.2020 naprošamo, da ponovno pošljejo naročilo odvoza kosovnih odpadkov. 

 OBVESTILO O OBRATOVANJU ZBIRNEGA CENTRA PO REDNEM URNIKU

Od ponedeljka 01.06.2020 dalje Zbirni center komunalnih odpadkov ponovno obratuje po rednem urniku.

Pri vstopu na območje Zbirnega centra je potrebno upoštevati sprejete preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe s koronavirusom in sicer:

1. Če imate bolezenske znake okužbe dihal (kašljanje, vročino, bolečine v kosteh, splošno slabo počutje), ne vstopajte na območje Zbirnega centra.
2. Z vozilom zapeljite do vstopnih vrat Zbirnega centra in počakajte na navodila našega delavca.
3. Skladno z navodili razvrstite odpadke in nato takoj zapustite zbirni center.
4. Naenkrat lahko razvršča odpadke samo en uporabnik.


Z doslednim upoštevanjem navodil boste poskrbeli za svojo varnost, kot tudi varnost zaposlenih v Zbirnem centru.

OBVESTILO O ODPRTJU BLAGAJNE PODJETJA in URADNE URE

Od ponedeljka, 01.06.2020 dalje, se ponovno odpira  blagajna podjetja, dovoljen pa bo tudi vstop v poslovne prostore v času uradnih ur. Za oboje velja redni urnik.

Pri vstopu v poslovne prostore podjetja je potrebno upoštevati preventivne ukrepe za preprečevanje okužbe s koronavirusom in sicer:

 • če imate bolezenske znake okužbe dihal (kašljanje, vročino, bolečine v kosteh, splošno slabo počutje), ne vstopajte ,
 • pri vstopu do blagajne in v poslovne prostore podjetja je obvezna uporaba zaščitne maske,
 • obvezno je razkuževanje rok na razkužilnikih,
 • v predprostor blagajne se vstopa posamično,
 • v pisarne, v času uradnih ur, se vstopa posamično. 

PRIPOROČILO: ne glede na navedeno pa uporabnikom priporočamo, da čim več zadev urejajo preko elektronske pošte (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) in po telefonu.