TRŽNINA NA TRŽNICI

  enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
1. Tržnina za 1 stojnico :       EUR/dan 16,69 3,67 20,36
         
2. Kavcija  za 1 stojnico:      EUR/dan 16,69 0,00 16,69
         
 3. Dnevna najemnina skladiščnega prostora:  (cena najemnine velja od  01.03.2009 dalje)         
         
 -  najem zaprtega skladiščnega prostora:                                                   EUR/m2 0,40 0,09 0,49
 -  skladiščenje (na lastno odgovornost) na tržnem platoju:                        EUR/m2 0,32 0,07 0,39
    (oddajanje prostora v uporabo)        
         
4. Razširitev najetega prodajnega prostora     EUR/m2/dan 15,02 3,30 18,32
         
5. Kavcija za razširitev najetega prodajnega prostora   EUR/m2/dan 15,02 3,30 18,32
         
6. Rezervacija stojnice EUR/dan 10,02 2,20 12,22
         
7. Najem dodatne klopi (od 1.5.2007 dalje) EUR/dan 3,00 0,66 3,66
         
Glede na trajanje in število najetih stojnic se cene znižajo         
(priloga cenik tržnine na Tržnici "Pod uro")