Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec april 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.4. do četrtka, 2.5.2024.

TRŽNINA NA TRŽNICI

  enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
1. Tržnina za 1 stojnico :       EUR/dan 11,48 2,53 14,01
         
2. Kavcija  za 1 stojnico:      EUR/dan 1,15 0,00  
         
 3. Dnevna najemnina skladiščnega prostora:  (cena najemnine velja od  01.03.2009 dalje)         
         
 -  najem zaprtega skladiščnega prostora:                                                   EUR/dan
0,64 0,14 0,78
 -  skladiščenje (na lastno odgovornost) na tržnem platoju:                        EUR/m2
0,31 0,07 0,38
    (oddajanje prostora v uporabo)        
     
         
4. Rezervacija stojnice EUR/dan 10,02 2,20 12,22
         
5. Najem dodatne klopi (od 1.5.2007 dalje) EUR/dan 2,95 0,66 3,60
         
Glede na trajanje in število najetih stojnic se cene znižajo         
(priloga cenik tržnine na Tržnici "Pod uro")