POGREBNE STORITVE

(zadnja sprememba cen 01.08.2008)

  enota mere Cena EUR  DDV 9,5% Cena EUR z 9,5% DDV  DDV 22,00% Cena EUR z 22% DDV 
             
1. KLASIČNI POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 26,25 2,49 28,74 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 21,72 2,06 23,78 0 0
    - izkop klasičnega groba   129,24 12,28 141,52 0 0
    - izkop otroškega groba    46,77 4,44 51,21 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   89,25 8,48 97,73 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje   111,62 10,60 122,22 0 0
    - zasip groba(dejansko po režijskih urah)**   0,00 0,00 0,00 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 16,69 1,59 18,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,31 0,88 10,19 0 0
e) Dodatek : izvajanje klasičnega pokopa na soboto na dan 160,89 15,28 176,17 0 0
             
2. ŽARNI  POKOP             
a) Opravila pred pogrebom            
    - urejanje pokojnika  z oblačenjem 18,31 1,74 20,05 0 0
    - urejanje pokojnika  brez oblačenja 14,50 1,38 15,88 0 0
    - izkop za žarni  grob(vgradnja zaboja,izkop za eko žaro)   31,04 2,95 33,99 0 0
b) Pogrebna opravila            
    - pogrebno moštvo   44,63 4,24 48,87 0 0
    - pogrebno moštvo izven pokopališča Zagorje   55,80 5,30 61,10 0 0
c)  Uporaba poslovilnega objekta na dan 16,69 1,59 18,28 0 0
d) Prvo čiščenje po pokopu   9,31 0,88 10,19 0 0
e) Storitev posipa    29,52 2,80 32,32 0 0
f) Upepelitev po ceniku podjetja Žale Ljubljana   0,00 0,00 0,00 0 0
g) Dodatek : izvajanje žarnega pokopa na soboto na dan 90,98 8,64 99,62 0 0
             
3. OSTALE STORITVE             
     - organizacija pogreba   16,69 1,59 18,28 0 0
     - uporaba svečnikov in mrtvaškega odra na dan 3,57 0,34 3,91 0 0
     - uporaba hladilnika na dan 8,43 0,80 9,23 0 0
     - izvedba dekoracije pri grobu   17,07 1,62 18,69 0 0
     - ozvočenje   9,31 0,88 10,19 0 0
     - izdelava soglasja za postavitev spomenika oz.drugih del   9,31 0,88 0,00 2,05 11,36
     - režijska ura    17,07 1,62 18,69 0 0
     - ležarina za odstranjeno dodatno opremo groba na dan 2,27 0,22 0,00 0,50 2,77
             
4. PREVOZ POKOJNIKOV             
     - specialno pogrebno vozilo s spremljevalcem:            
       ~ Zagorje do 3 km   22,11 2,10 24,21 0 0
       ~ Zagorje nad 3 km   24,75 2,35 27,10 0 0
       ~ Trbovlje   31,98 3,04 35,02 0 0
       ~ Ljubljana   55,80 5,30 61,10 0 0
     - specialno pogrebno vozilo brez spremljevalca km 0,47 0,04 0,51 0 0
4.1. Prevozi            
     - osebno vozilo km 0,42 0,04 0,46 0 0

Opomba:
storitev pod tč.1-e in pod tč. 2-g, - ceni veljata od 15.03.2014 dalje.

 

5. POSEBNE POGREBNE STORITVE  enota mere Cena EUR DDV 9,5% Cena EUR z DDV 
    - odpiranje  grobnice ali groba   9,70 0,92 10,62
    - zapiranje   grobnice ali groba   9,70 0,92 10,62
    - eshumacija mrliča v pločevinasti krtsti   17,07 1,62 18,69
    - eshumacija mrliča v leseni krtsti   19,48 1,85 21,33
    - pomoč pri seciranju in uporaba mrtvašnice   17,07 1,62 18,69
    - pomoč pri seciranju mrliča v razpad.stanju upor.mrtvašnice   34,77 3,30 38,07
    - pobiranje ponesrečenca z manjšo poškodbo    38,04 3,61 41,65
    - pobiranje ponesrečenca z večjo poškodbo   55,10 5,23 60,33
    - enkratna uporaba pločevinaste krste za različne namene   8,43 0,80 9,23
V primeru, da pogreb traja več kot 1 uro, zaračunamo poleg storitev še režijske ure po veljavnem ceniku. Za VSE storitve, ki se izvajajo ob sobotah, se veljavne cene povečajo za 35%, ob nedeljah,praznikih in v nočnem času (od 22.00h do 6.00h) pa za 50 %.
Nadomestilo za povečane stroške v času opravljanja cerkvenih svečanosti v cerkvi znaša  :    89,25 8,48 97,73

6. GROBNINA (oskrbnina pokopališč in najemnina prostora za grob-letno) enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
6.1. Oskrbnina pokopališč        
    - grobnica   26,39 5,81 32,20
    - družinski grob   21,58 4,75 26,33
    - samski grob    16,69 3,67 20,36
    - otroški grob   13,30 2,93 16,23
    - žarni grob    16,69 3,67 20,36
    - družinski – del groba – 1 / 2   10,79 2,37 13,16
    - družinski – večji – 1+1 / 2   32,37 7,12 39,49
    - družinski grob – 1 / 3   10,79 2,37 13,16
    - družinski grob – 2 / 3   21,58 4,75 26,33
    - družinski – veliki – 2   43,15 9,49 52,64
6.2. Najemnina za grob        
    - grobnica   7,63 1,68 9,31
    - družinski grob   6,59 1,45 8,04
    - samski grob    5,66 1,25 6,91
    - otroški grob   4,81 1,06 5,87
    - žarni grob    5,66 1,25 6,91
    - družinski – del groba – 1 / 2   3,30 0,73 4,03
    - družinski – večji – 1+1 / 2   9,90 2,18 12,08
    - družinski grob – 1 / 3   3,30 0,73 4,03
    - družinski grob – 2 / 3   6,59 1,45 8,04
    - družinski – veliki – 2   13,19 2,90 16,09
         
7. IZDELAVA NAGROBNE PLOŠČE IN NAPISA         
    Raztrositev pepela        
    - nagrobna plošča (po ceniku izvajalca)   0 0 0
    - črka (barvana)  kos (po ceniku izvajalca)   0 0 0
         
8. IZDELAVA NAGROBNIH OKVIRJEV        
    - okvir za samski grob   254,52 55,99 310,51
    - okvir za družinski grob   333,50 73,37 406,87
    - okvir za žarni grob   173,69 38,21 211,90
         
9. POSEBE STORITVE-PREKOP UMRLEGA        
    - prekop umrlega-pokopan do 10 let   836,70 79,49 916,19
    - prekop umrlega-pokopan nad 10 let   570,47 54,19 624,66
(izkop, pobiranje, zasip, uporaba zaščitnih sredstev, dezinfekcijska sredstva)        
         
10. STROŠKI UPEPELITVE - ŽARNI POKOP        
Stroški se obračunajo po računu Žale Ljubljana : (veza pogodba o poslovnem sodelovanju).  
Navedenim stroškom se doda 5 % manipulativnih stroškov Komunale Zagorje,d.o.o.      
         
11. UPORABA PROSTORA ZA POSLOVITEV PRED UPEPELITVIJO (od 01.08.2009 dalje)   48,44 4,60 53,04
       
12. UPORABA PROSTORA ZA VERSKI OBRED - vključ. priprava prostora,dezinfekcija (od 1.9.2015 dalje) 53,13 5,05 58,18
 
13. OBJAVA OSMRTNIC, ZAHVAL, SPOMINOV, na spletni strani, se obračuna po ceniku podjetja SIOKOM s.p.Trbovlje

Opomba:
Prodajne cene pogrebnega materiala se formirajo v odvisnosti od nabavne cene in so na voljo uporabnikom na sedežu Pokopališke službe.