Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

Politika varovanja osebnih podatkov

Da lahko izvajamo naše storitve za vas, uporabnike, in vas tudi obveščamo, rabimo vaše osebne podatke, katere skrbno zbiramo ter ustrezno varujemo. Imamo določeno osebo, ki je zadolžena za varstvo osebnih podatkov v skladu z uredbo GDPR. Osebe, ki v našem podjetju lahko dostopajo do vaših osebnih podatkov, so zavezane, da jih uporabljajo le za namen, ki je skladen z zakonom, z vami sklenjeno pogodbo ali v skladu s pridobljenim soglasjem, potrjenim z vaše strani.

Namen zbiranja in obdelave osebnih podatkov
Vaše osebne podatke uporabljamo v naslednje namene:

 • Za izvajanje naših storitev za vas v skladu z zakonom ali sklenjeno pogodbo
 • Za izstavitev računov za izvedene storitve in v primeru neplačila za opominjanje
 • Da dosegamo skladnost z ustreznimi zakoni in občinskimi odloki

Prenos osebnih podatkov
Nekatere osebne podatke v skladu z zakonodajo posredujemo lokalnim, državnim inštitucijam in evropskim inštitucijam – vedno zaradi upoštevanja veljavne zakonodaje, npr. Zakon o gospodarskih javnih službah (ZGJS).

Obdelava osebnih podatkov s strani zunanjih izvajalcev
Pri zbiranju in obdelavi osebnih podatkov o naših uporabnikih lahko za obdelavo teh podatkov uporabimo tudi naše podizvajalce, vendar le za namene, ki so navedeni zgoraj v sklopu namena zbiranja in obdelave podatkov, kot na primer tiskanje in pošiljanje računov. 
S svojimi podizvajalci v okviru pogodbe jasno določimo, kateri so ti podatki, varnost prenosa, čas uporabe in drugo, pomembno z vidika varstva osebnih podatkov. Ti podizvajalci so zavezani k spoštovanju varovanja zaupnih podatkov, uporaba teh podatkov v druge namene pa je strogo prepovedana.

Spletni piškotki (ang. Cookies)
Piškotki so majhne besedilne datoteke, ki jih spletna stran pošlje brskalniku uporabnikov za shranjevanje na trdem disku. Piškotki lahko olajšajo uporabo spletnega mesta na način, da shranjujejo in urejajo status, aplikacije, nastavitve in druge informacije o uporabniku; so v splošni uporabi in na splošno veljajo za sprejemljive. Večina brskalnikov je nastavljena na sprejemanje piškotkov, uporabniki pa lahko spremenijo nastavitve in zavrnejo piškotke ali si nastavijo opozorila v primeru pošiljanja piškotkov.
V našem podjetju uporabljamo piškotke kot združene podatke, da spremljamo obseg obiskov na naši spletni strani, katere so najbolj obiskane vsebine in z namenom nuditi dobro izkušnjo na naši spletni strani tudi v bodoče - izboljšati vsebino in orodja uporabe spletne strani.

Povezave do drugih spletnih strani
Naša spletna stran lahko, kot prednost uporabnikom, vsebuje povezave ali reference na druge spletne strani. Naše podjetje ne odgovarja za zaščito zasebnosti in vsebino teh drugih spletnih strani, kot tudi ta politika o varovanju osebnih podatkov ne velja za druge spletne strani. Priporočamo, da si posameznik prebere politiko o varovanju osebnih podatkov vsake spletne strani, ki jo obišče.

Varnost vaših osebnih podatkov
V našem podjetju smo in bomo tudi v prihodnje sprejeli (v razumnih mejah naših zmožnosti) vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov, ki jih pridobimo od vas. Ti ukrepi zajemajo predvsem varovanje pred zlorabo in nepooblaščenim dostopom, razkritjem, nepooblaščenim spreminjanjem ali uničenjem in izgubo podatkov. 
Vsi naši zaposleni in obdelovalci podatkov, ki imajo dostop do osebnih podatkov, so dolžni spoštovati zasebnost le teh.

Dostop do in popravki osebnih podatkov
S klicem ali osebnim obiskom lahko posameznik v našem podjetju preveri, s katerimi osebnimi podatki razpolagamo. Zahtevo bomo potrdili v 2 tednih. V primeru, da osebnih podatkov ne bi smeli razkriti, bomo navedli razlog za takšno zavrnitev.
Za osebne podatke želimo poskrbeti, da so točni, veljavni in popolni, zato želimo in pričakujemo, da se v primeru morebitnih napačnih informacij, posameznik obrne na nas. Osebne podatke, s katerimi razpolagamo, bomo popravili.

Obvestilo posameznikom o izvajanju videonadzora

 IZVAJALEC VIDEONADZORA IN UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV:

Komunala Zagorje, d.o.o. Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, e-pošta: tajnistvo@komunala-zagorje.si .

 1. NAMEN IN PRAVNA PODLAGA ZA IZVAJANJE VIDEONADZORA:

Videonadzor se izvaja z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, zagotavljanja nadzora vstopa in izstopa v objekte oz. na območje izvajanja videonadzora.

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov - Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (UL EU, L119/21, GDPR, 6. člen, prvi odstavek, točka e); - Zakon o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 163/22, ZVOP-2, 76. in 77. člen).

 1. INFORMACIJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM VIDEONADZORA:

Videonadzor se izvaja na območjih, kjer je to potrebno skladno z namenom videonadzora. Lokacije, kjer se izvaja videonadzor, so ustrezno označene z obvestilom o videonadzoru.

Na podlagi izvajanja videonadzora zbiramo sledeče vaše osebne podatke:

 1. posnetek posameznika (slika)
 2. kraj posnetka
 3. datum in čas posnetka
 4. čas vstopa in izstopa oz. gibanja v nadzorovanem območju  

V zvezi z videoposnetki ne prihaja do nadaljnjih obdelav oz. ni posebnih vplivov obdelave.

Neobičajne nadaljnje obdelave, kot so prenosi subjektom v tretje države, spremljanje dogajanja v živo, zvočno snemanje in možnost zvočne intervencije, se ne izvajajo.

Upravljavec ne izvaja avtomatiziranega odločanja ali oblikovanja profilov.

 1. UPORABNIKI ALI KATEGORIJE UPORABNIKOV OSEBNIH PODATKOV:

Dostop do uporabnikov osebnih podatkov, ki se obdelujejo na podlagi videonadzora, imajo direktor podjetja in s strani direktorja pooblaščene osebe. Na podlagi zakonskih določb se osebnih podatki lahko podatki posredujejo pristojnim organom (policija, sodišče ipd.).

 1. KONTAKTNI PODATKI POOBLAŠČENE OSEBE ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV:

IEPRI d.o.o., Inštitut za e-poslovanje, regulativo in informatiko, Dunajska cesta 106, 1000 Ljubljana, pooblascena.oseba@iepri.si .

 1. OBDOBJE HRAMBE OSEBNIH PODATKOV:

Videoposnetki se hranijo največ do 6 mesecev, nato se samodejno izbrišejo.

 1. INFORMACIJE O PRAVICAH POSAMEZNIKOV V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV:

-  Pravica do dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR);

 - Pravica do izbrisa osebnih podatkov (17. člen GDPR);

 - Pravica do omejitve obdelave (18. člen GDPR);

 - Pravica do obvestila o popravku, izbrisu OP ali omejitvi njihov obdelave (19. člen GDPR);

 - Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu- Informacijski pooblaščenec RS (77. člen GDPR).

Upravljalec osebnih podatkov pred izvrševanjem pravice preveri identiteto posameznika, ki sprašuje po svojih pravicah. Posameznik lahko svojo zahtevo po seznanitvi odda na e-naslov: tajnistvo@komunala-zagorje.si .

Izpolnitev upravičene zahteve upravljalec izpolni v roku 1 meseca, v primeru kompleksnosti zahtev oziroma večjega števila zahtev, se lahko rok izpolnitve podaljša še za 2 meseca (o čemer upravljalec obvesti posameznika).

 1. PRAVICA DO VLOŽITVE PRITOŽBE

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, lahko poda pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..