Elaborati

ELABORATI 2015

 

pdf ikona
1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO

 


pdf ikona
2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

pdf ikona
3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 


pdf ikona
4. ELABORAT RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI

 


pdf ikona
5. OBJAVA V URADNEM LISTU


ELABORATI

pdf ikona
1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO

 

pdf ikona
2. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

pdf ikona
3. ELABORAT ČISČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

 

pdf ikona
4. ELABORAT ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV

 

pdf ikona
5. OBJAVA V URADNEM LISTU