Elaborati

ELABORATI 2015

 1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                         pdf ikona

 2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                  pdf ikona

3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                pdf ikona

4. ELABORAT RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI                      pdf ikona

5. OBJAVA V URADNEM LISTU                                                     pdf ikonaELABORATI


1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                              pdf ikona

 2. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                   pdf ikona

 3. ELABORAT ČISČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE                      pdf ikona

 4. ELABORAT ZBIRANJE IN ODVOZ ODPADKOV                                pdf ikona

 5. OBJAVA V URADNEM LISTU                                                        pdf ikona

 

Elaborati 2017

1. ELABORAT OSKRBE S PITNO VODO                                  pdf ikona

2. ELABORAT ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE              pdf ikona

3. ELABORAT ODVAJANJE KOMUNAL ODP VODE                    pdf ikona

4 . ELABORAT ZBIRANJE IN ODVOZ MKO in BIO ODPADKOV   pdf ikona