• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

SPOŠTOVANI UPORABNIKI KOMUNALNIH STORITEV

Zaradi upoštevanja varnostnih navodil in ukrepov preprečevanja širitve KORONAVIRUSA, je na območju Komunala Zagorje, d.o.o., odrejeno OMEJENO območje gibanja. Vstop v poslovne prostore JE DOVOLJEN LE IZJEMOMA, blagajna družbe je do preklica zaprta. Prijave odjave in vse ostalo, lahko sporočite po telefonu 03 56 67 700 ali elektronski pošti. 

koronavirus

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)in Navodilom NIJZ z dne 20.09.2017

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik.V primeru individualnih stanovanjskih hiš obveščamo samo na ta način.
3 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov dovoljenem odstopanju.
4 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje e-novic preko e-pošte.
5 Pomembnejši objekti so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, živilski obrati, domovi za starejše občane.
6 Če koncentracije posameznih snovi presegajo predpisano vrednost, vendar ne  predstavljajo
  potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.
7 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje SMS sporočil
(od 27.11.2017).
8 Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH.

Uporabniki se lahko z vpisom e-naslova in/ali številke mobilnega telefona na spletni strani naše družbe – www.komunala-zagorje.si naročite na prejemanje nujnih obvestil v obliki e-novic in/ali SMS sporočil. Sem sodijo tudi vsi ukrepi omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode in njihovi preklici.

Na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si, so dostopna koristna priporočila, navodila in mnenja za pitno vodo.

Komunala Zagorje, d.o.o.

ZBIRALNA AKCIJA: ODDAJ STARE APARATE V ULIČNI ZBIRALNIK

Med 9. in 26. marcem 2020 bo v Zasavju potekala ozaveščevalno-zbiralna nagradna akcija starih aparatov in odpadnih baterij »Oddaj stare aparate v ulični zbiralnik«. Akcijo organizira družba ZEOS, d.o.o. skupaj z lokalnimi izvajalci javnih služb za ravnanje z odpadki (KSP Hrastnik d.d., KSP Litija d.o.o., Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Javno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. in Javno podjetje Komunala Zagorje d.o.o.) in zasavskimi občinami (Hrastnik, Litija, Radeče, Šmartno pri Litiji, Trbovlje in Zagorje ob Savi) v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki, ki je sofinanciran s strani Ministrstva RS za okolje in prostor ter Evropske komisije.

V akciji želijo napolniti sivo-zelene ulične zbiralnike za stare aparate, ki so v zasavskih občinah postavljeni že 3 leta. Zbiralnike je lokalno prebivalstvo dobro sprejelo, a zbrane količine v njih želijo še povečati, saj je potencial v Zasavju na tem področju dovolj velik. V akciji bodo v zbranih količinah med seboj tekmovale vse občine in se potegovale za stand-up nastop Teškya, prav tako pa se bodo za nastop raperja Zlatka potegovale vse prijavljene osnovne šole, stare aparate pa boste lahko prispevali vsi občanke in občani. Nekaj zbiralnikov se bo za čas akcije še dodalo pred sodelujoče osnovne šole in na zbirne centre, celoten seznam vseh lokacij pa boste v začetku meseca marca našli med drugim na spletni strani občine.

Stare aparate in odpadne baterije lahko torej že danes pričnete zbirati doma, v mesecu marcu pa jih le oddajte v enega izmed zbiralnikov.

 pdf ikona