Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 1

ULIČNI ZBIRALNIKI in KOTIČKI ZA PONOVNO UPORABO

E-odpadki so posebna vrsta odpadkov. Vsebujejo surovine, iz katerih se dobijo nazaj reciklati, ki se lahko uporabijo za nove proizvode, s tem pa se ohranjajo naravni viri. Ti odpadki vsebujejo tudi težke kovine, ki so za okolje zelo nevarne. Problematični so še posebej mali aparati, saj zaradi svoje velikosti oz. majhnosti velikokrat končajo v mešanih odpadkih ali celo na divjih odlagališčih. Da temu ne bi bilo tako, so na nekaterih eko otokih v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki s sloganom E-cikliraj postavili ulične zbiralnike za oddajo nedelujočih e-naprav. Projekt je bil sofinanciran s strani Ministrstva za okolje, podnebje in energijo RS ter Evropske komisije.

Več o ...

Komunala Zagorje

Vaši računi - prijava v portal ''moja komunala'' za uporabnike storitev

Cenjene uporabnike storitev Komunale Zagorje obveščamo, da je na naši spletni strani na voljo dostop do prenovljenega informacijskega portala, spletne aplikacije, ki uporabnikom storitev omogoča enostaven, časovno prilagojen način spremljanja porabe vode, pregled nad izdanimi računi in plačili.

Na ta način je omogočen nadzor nad porabo vode in merjenimi odčitki, uporabniki pa lahko preko portala preprosto oddate tudi stanje vodomera. Spletna aplikacija hkrati omogoča grafičen prikazporabe vode.

Aplikacija ''moja komunala'' se nahaja na naši spletni strani www.komunala-zagorje.si na zavihku''e-komunala'' ali preprosto kliknete na gumb, ki je prikazan na spodnji sliki. Na istem mestu najdete tudi pogoje uporabe, za katere vam svetujemo, da si jih preberete, navodila za registracijo, prvo prijavo in uporabo spletne aplikacije.

moja komunala

Za vstop v portal se je potrebno prijaviti, pred prvo prijavo pa se je potrebno na portalu registrirati. Po uspešni registraciji in prijavi je potrebno z vašim računom povezati odjemno mesto, za kar potrebujete podatke s položnice zadnjega računa (slika spodaj).  Več informacij glede registracije in prijave najdete v navodilih, ki se nahajajo na našem spletnem mestu.   upn

Hkrati naše cenjene uporabnike in stranke pozivamo k prejemanju e-računov v čim večjem številu.

E-račun je  račun, izdan v standardni elektronski obliki, ki enakovredno nadomešča račun v papirni obliki. Prijava na e-račun je brezplačna, višina provizije za plačilo računa pa je odvisna od načina, po katerem ga poravnate. Za prijavo na e-račun je potrebno izpolniti obrazec ''Vloga za izdajo e-računa'', ki ga prav tako najdete na naši spletni strani. Trenutno obstajajo možnosti pošiljanja  e-računov na:

  • Vaš elektronski naslov,
  • Spletno aplikacijo ''moja komunala'',
  • Prejem računa v spletno e-banko.

Račune lahko prejemate tudi v mobilno denarnico mBills. Navodila za prijavo najdete na spletni strani pod rubriko ''e-komunala''.

Več o ...    pdf ikona

Z lepimi pozdravi,Vaša Komunala

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

20180601 130422 2

pdf ikona

Oddaja še delujočih aparatov v Zbirni center oz. kotiček za ponovno uporabo

Spoštovani!

V kolikor imate doma še delujoč aparat, primeren za ponovno uporabo, ki ga ne uporabljate več, ga lahko oddate v Zbirnem centru v kotiček za ponovno uporabo.

 https://krozno.zeos.si/

                                                                                                                                    KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.