• Slide 3
  • Slide 2
  • Slide 1

OBVESTILO

Podjetja, ustanove ter s.p.-je, ki so v času izrednih ukrepov izdanih od Vlade Republike Slovenije, začasno prenehali izvajati dejavnost, obveščamo, da jim od 16.03.2020 dalje ter do ponovnega pričetka izvajanja dejavnosti, ne bodo zaračunane storitve katere ne bodo izvedene  oziroma koriščene.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

NAVODILO O RAVNANJU Z ODPADKI V GOSPODINJSTVIH, KI NASTANEJO PRI BOLNIKIH, KI KAŽEJO ZNAKE BOLEZNI KORONAVIRUSA

Ministrstvo za okolje in prostor svetuje osebam, ki imajo potrjeno okužbo oziroma so zaradi suma na okužbo s koronavirusom COVID-19 v domači oskrbi, da osebne odpadke (na primer uporabljene robčke in rokavice iz lateksa) ter odpadke od čiščenja prostorov (na primer krpe za enkratno uporabo) odložijo v plastično vrečo za odpadke in jo, ko je polna, tesno zavežejo. To vrečo naj nato namestijo v drugo plastično vrečo za odpadke in tudi to tesno zavežejo ter jo ločeno hranijo vsaj 72 ur, preden jo odložijo v zunanji zabojnik za mešane komunalne odpadke (preostanek odpadkov). Druge gospodinjske odpadke lahko odlagajo kot običajno. Omenjena priporočila so objavljena tudi na spletni strani NIJZ.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

IZVAJANJE STORITEV KOMUNALE ZAGORJE

Glede na razmere in ukrepe, ki veljajo v naši državi, predvsem pa v želji, da skupaj prispevamo k zmanjšanju vseh možnosti nadaljnjih okužb s koronavirusom in zavarujemo zdravje svojih uporabnikov ter zaposlenih, izvajanje storitev Komunale Zagorje v obdobju širjenja Koronavirusa. Več v prilogi.

pdf ikona

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

OBVESTILO O ZAPRTJU ZBIRNEGA CENTRA TER PREKINITVI ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV

Zaradi ukrepov preprečevanja širitve KORONAVIRUSA – COVID 19, obveščamo, da je Zbirni center za sprejem komunalnih odpadkov od 16.03.2020 do preklica zaprt.

Poleg  tega je od 16.03.2020 do preklica  prekinjeno odvažanje kosovnih odpadkov  iz gospodinjstev.

 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.