• Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

Priporočila lastnikom objektov in javnim ustanovam po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, ste v času razglasitve epidemije začasno ustavili dejavnost, ki jo kot javna inštitucija izvajate. Posledično je uporaba vode zmanjšana ali prekinjena in prihaja do zastojev pitne vode v stavbnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode v stavbnem vodovodnem omrežju lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Zato vam priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedete spiranje hišnega vodovodnega omrežja po Priporočilih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki so dostopna na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne

O B V E S T I L O

Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, v petek  06.11.2020 prekinjena dobava pitne vode na območju KS Kisovec - Loke, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

Prosimo za razumevanje.

OBVESTILO O POLOVIČNI IN OBČASNI POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE

Kot izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest v občini Zagorje ob Savi, na podlagi drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja št. 6/99) obveščamo, da bo od 05.11.2020 do 06.11.2020, med 7.00 in 15.00 uro, zaradi nujnih vzdrževalnih del (obžagovanje drevja in vejevja v varovalnem pasu ceste), izvedena polovična in občasna popolna zapora v tajanju največ 15 minut, lokalne ceste št. 480291 Razpotje – Briše - Kolovrat.

OBVESTILO O POLOVIČNI IN OBČASNI POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE

Kot izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest v občini Zagorje ob Savi, na podlagi drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja št. 6/99) obveščamo, da bo od 02.11.2020 do predvidoma 4.11.2020, med 7.00 in 15.00 uro, zaradi nujnih vzdrževalnih del (obžagovanje drevja in vejevja v varovalnem pasu ceste), izvedena polovična in občasna popolna zapora v tajanju največ 15 minut, lokalne ceste št. 480161 Zagorje – Vidrga, na odseku Tirna - Sveta gora -Vidrga.