Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - DALJINSKO OGREVANJE

(Veljavnost cenika od 1.1.2024)

opis storitve enota mere Cena v EUR brez DDV/enoto DDV 22% Cena EUR z DDV 
OBRAČUN PO ŠTEVCU - VARIABILNI DEL           
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 56,1058 12,3433 68,4491
dodatek k ceni za daljinsko toploto MWh 0,80000 0,1760 0,9760
     
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI  DEL            
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3330,5528

LEGENDA: OGP - ogrevanje prostorov, STV - ogrevanje sanitarne vode. Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agencija za energijo, št.23-41/2018-17-466, dne 16.05.2019

 DOBAVA ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - TOPLOTNE ČRPALKE  (Veljavnost od 01.05.2023)                                                                       

 opis storitve enota mere Cena brez DDV EUR/enoto DDV 22% Cena EUR z DDV 
VARIABILNI DEL        
STV 01 gospodinjski odjem           
 
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW mesec MWh 83,5800   18,3876 101,9676
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh  83,5800   18,3876 101,9676
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676

Legenda: STV-ogrevanje sanitarne tople vode.

Pojasnilo: Dobava energije za sanitarno toplo vodo se v času nekurilne sezone zaračuna odjemalcem, ki imajo v objektih inštalirane toplotne črpalke. Zaračunana cena ni pod nadzorom Agencije za energijo, ker gre za izvajanje tržne dejavnosti.