DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO

(sprememba cen 04.09.2020)

 

VARIABILNI DEL     enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 34,9346 7,6856 42,6203
 FIKSNI  DEL            
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.729,9613 600,5915 3.330,5528
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000

Legenda:
OGP-ogrevanje prostorov, STV-ogrevanje sanitarne tople vode.

Opomba - k ceni toplotne energije se obračuna:
* Prispevk za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije (URE) - Ur.list RS 96/2014.
Od 01.01.2017 dalje znaša €c/kWh 0,080 (0,80000 EUR/MWh)-brez DDV-ja.

Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agenicja za energijo, št. 23-41/2018-17-466,

dne 16.05.2019.