Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .

DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - DALJINSKO OGREVANJE

(Veljavnost cenika od 1.7.2023)

opis storitve enota mere Cena v EUR brez DDV/enoto DDV 22% Cena EUR z DDV 
OBRAČUN PO ŠTEVCU - VARIABILNI DEL           
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 49,0267 10,7859 59,8126
dodatek k ceni za daljinsko toploto MWh 0,80000 0,1760 0,9760
prispevek OVE in SPTE MWh 0,99045 0,2178 1,2083
PRIKLJUČNA MOČ - FIKSNI  DEL            
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3.578,3617
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3330,5528
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3330,5528
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MW/mesec 2.933,0833 645,2783 3330,5528

LEGENDA: OGP - ogrevanje prostorov, STV - ogrevanje sanitarne vode. Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agencija za energijo, št.23-41/2018-17-466, dne 16.05.2019

 DOBAVA ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO - TOPLOTNE ČRPALKE  (Veljavnost od 01.05.2023)                                                                       

 opis storitve enota mere Cena brez DDV EUR/enoto DDV 22% Cena EUR z DDV 
VARIABILNI DEL        
STV 01 gospodinjski odjem           
 
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW mesec MWh 83,5800   18,3876 101,9676
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh  83,5800   18,3876 101,9676
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676
III podskupina     Pobr > 0,300  MW MWh 83,5800   18,3876 101,9676

Legenda: STV-ogrevanje sanitarne tople vode.

Pojasnilo: Dobava energije za sanitarno toplo vodo se v času nekurilne sezone zaračuna odjemalcem, ki imajo v objektih inštalirane toplotne črpalke. Zaračunana cena ni pod nadzorom Agencije za energijo, ker gre za izvajanje tržne dejavnosti.