DOBAVA TOPLOTNE ENERGIJE IN ENERGIJE ZA SANITARNO TOPLO VODO

(sprememba cen 01.10.2017)

 

VARIABILNI DEL     enota mere Cena EUR DDV 22,00% Cena EUR z DDV 
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MWh 43,6146 9,5952 53,2098
 FIKSNI  DEL            
OGP 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
OGP 02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
OGP 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 2.054,9551 452,0901 2.507,0452
STV 01 gospodinjski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
STV  02 industrijski odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
STV 03 poslovni in ostali odjem        
I   podskupina     0 < Pobr ≤ 0,050 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
II  podskupina     0,050 < Pobr ≤ 0,300 MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000
III podskupina     Pobr > 0,300  MW EUR/MW/mesec 0 0,0000 0,0000

Legenda:
OGP-ogrevanje prostorov, STV-ogrevanje sanitarne tople vode.

Opomba - k ceni toplotne energije se obračuna:
* Prispevk za povečanje energetske učinkovitosti rabe toplotne energije (URE) - Ur.list RS 96/2014.
Od 01.01.2017 dalje znaša €c/kWh 0,080 (0,80000 EUR/MWh)-brez DDV-ja.
* Prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih
virov energije (OVE+SPTE) - Ur. list RS št. 46/2015.
Za odjemalce daljinske toplote znaša 0,99045 EUR/MWh-brez DDV-ja.

Soglasje k izhodiščni ceni toplote za distribucijski sistem Zagorje je podala Agenicja za energijo, št. 23-78/2015-13-466, dne 10.05.2016, z datumom veljavnosti 01.07.2016.