• Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 1

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

smetar

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je na podlagi veljavne zakonodaje dolžan obveščati povzročitelje odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. V nadaljevanju so podane informacije in navodila glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Vse nenevarne in nevarne odpadke v gospodinjstvih je potrebno:

  • pravilno zbirati oz. razvrščati v namenskih zabojnikih, kontejnerjih, posodah oz. zbiralnicah,
  • oddajati v zbirni center,
  • oddajati v premično zbiralnico v primeru nevarnih odpadkov,

na način, da ne predstavljajo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali okolja pred njihovim prepuščanjem.

Več v priponki ...

pdf ikona

 kanta

OBVESTILO

Cenjene stranke obveščamo, da v torek, 1. 3. 2022  ponovno odpiramo blagajno Komunale Zagorje in pričnemo opravljati uradne ure po ustaljenem urniku, to je vsak delavnik med 7.00 in 11.00 uro.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

OBVESTILO O OBRATOVALNEM ČASU ZBIRNEGA CENTRA

Gleda na sproščanje ukrepov v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 obveščamo, da bo Zbirni center od 01.03.2022 dalje obratoval v običajnem delovnem času in sicer:

 

Parni teden v letu

Neparni teden v letu

Čas prevzemanja odpadkov

Ponedeljek

9.00 - 20.00 ure

9.00 - 20.00 ure

Sreda

9.00 - 20.00 ure

9.00 - 20.00 ure

Petek

10.00 – 14.00 ure

6.00 – 14.00 ure

Sobota

 8.00 – 12.00 ure

 

V primeru praznika oz. dela prostega dene Zbirni center  ne obratuje.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

SANACIJA POHODNE POTI NA POKOPALIŠČU ZAGORJE OB SAVI

Vse najemnike grobov, pri katerih so bile zaradi sanacije prehodne poti pokopališča Zagorje ob Savi odstranjene dodatne police za namestitev nagrobnih sveč obveščamo, da bo po zaključku del, investitor na lastne stroške zagotovil izdelavo novih polic za namestitev nagrobnih sveč.

Vsem prizadetim najemnikom grobov se zahvaljujemo za razumevanje.