Sporočanje stanja vodomera je možno od 25. dne v mesecu do 2. dne v naslednjem mesecu, spletni dostop MOJA KOMUNALA .
  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

20180601 130422 2

pdf ikona

Oddaja še delujočih aparatov v Zbirni center oz. kotiček za ponovno uporabo

Spoštovani!

V kolikor imate doma še delujoč aparat, primeren za ponovno uporabo, ki ga ne uporabljate več, ga lahko oddate v Zbirnem centru v kotiček za ponovno uporabo.

 https://krozno.zeos.si/

                                                                                                                                    KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.                                                                                          

PROGRAM RAZVOJA PODEŽELJA

LAS

OŠ Ivana Skvarče Zagorje ob Savi se je prijavila na 5. javni poziv Partnerstva LAS Zasavje s projektom – operacijo Šolsko dvorišče – učilnica na prostem. Dne 26. 9. 2022 je prejela odločbo o pravici do sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) v skupni višini 50.000,00 evrov.

Nosilec operacije je OŠ Ivana Skvarče, sodelujeta dva partnerja: Javno podjetje komunala Zagorje in Društvo trajnostne energetike.

PREDSTAVITEV OPERACIJE (PROJEKTA) Naziv podukrepa: 19.2. – Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

Naziv operacije: Šolsko dvorišče – učilnica na prostem

Nosilec operacije: OŠ Ivana Skvarče, Cesta 9. avgusta 44, 1410 Zagorje ob Savi

Sodelujoči partnerji:
- Javno podjetje komunala Zagorje, Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
- Društvo trajnostne energetike, Selo pri Zagorju 69, 1410 Zagorje ob Savi

Projektno obdobje: od 1.1.2023 do 31.5.2023

Prijavljena vrednost operacije: 87.364,44 € brez DDV oz. 106.470,22 € z DDV

EKSRP - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja oziroma
EAFRD - European Agricultiral Fund for Rural Devepment

Vrednost sofinanciranja: 50.000,00 €
OŠ Ivana Skvarče Zagorje 43.330,47 €
Javno podjetje komunala Zagorje 6.227,53 €
Društvo trajnostne energetike 442,00 €Program razvoja podeželja Republike Slovenije: www.program-podezelja.si/sl/ Odločba o pravici do sredstev: 33152-332/2020 z dne 08. 07. 2022.

http://www.eu-skladi.si/

https://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020_sl

https://program-podezelja.si/sl/

Več o...

pdf ikona

JAVNA RAZSVETLJAVA - OBVESTILO!

Zaradi posodabljanja omrežja javne razsvetljave trenutno razsvetljava na območju od Ceste Otona Župančiča 18 do Ceste Otona Župančiča 11 ne deluje. Predvidoma bo gradnja novega omrežja zaključena v prvi polovici januarja. 

Občanom se zahvaljujemo za razumevanje.

Komunala Zagorje, d.o.o.