• Slide 3
  • Slide 1
  • Slide 2

SOŽALNICA NA POKOPALIŠČU V ZAGORJU OB SAVI


sozalnica

Komunala Zagorje, d.o.o., naročnikom pogrebnih storitev na pokopališču v Zagorju ob Savi omogoča uporabo Sožalnice. Sožalnica je posebna skrinjica z vgrajenim sefom in je namenjena zbiranju žalnih voščilnic kot tudi finančnih prispevkov namesto prinašanja sveč in drugih žalnih aranžmajev.  Vsak posameznik lahko ob pogrebu v skrinjico vloži žalno voščilnico kot tudi ovojnico s podarjenim denarjem. Pri tem je zagotovljena popolna diskretnost kot tudi varnost, da bodo sredstva dobili svojci pokojnega oz. pokojnice. Na vrhu skrinjice so prižgane svečke, ki predstavljajo še dodaten poklon umrli oz. umrlemu.

V večini primerov se od pokojnega oz. pokojnice poslovimo z številnimi paketi nagrobnih sveč in cvetja. Sožalnica pa omogoča drugačen način izražanja sožalja in podpore svojcem, ne samo moralne podpore ampak tudi finančno pomoč.

Izkušnje izvajalcev pogrebnih storitev, ki že uporabljajo sožalnico kažejo, da namesto cvetja in nagrobnih sveč, ki po tednu ali več postanejo zgolj odpadki na pokopališču, svojcem prejeti prostovoljni prispevki pomagajo za kritje različnih stroškov, ki nastanejo v primeru smrti.

Uporabo sožalnice lahko svojci pokojnega ali pokojnice naročijo pri naročilu ostalih pogrebnih storitev.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

 

NAMENSKA POSODICA (3,5L) ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA V GOSPODINJSTVU

V mesecu avgustu 2021 so bila vsa gospodinjstva v občini Zagorje ob Savi obveščena, da lahko brezplačno prevzamejo namensko posodico velikosti 3,5 litra za zbiranje odpadnega jedilnega olja v gospodinjstvu.

Ponovno pozivamo vsa gospodinjstva, ki še vedno niso prevzele namenske posode, da lahko namensko posodo za zbiranje odpadnega jedilnega olja prevzamejo na recepciji Komunale Zagorje, Cesta zmage 57, Zagorje ob Savi in ​​sicer vsak delovni dan med 6.30 in 13.30 uro.

kantica za olje

Komunala Zagorje, d.o.o.

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV V GOSPODINJSTVIH

smetar

Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je na podlagi veljavne zakonodaje dolžan obveščati povzročitelje odpadkov o pravilnem ločevanju odpadkov in nujnosti ločevanja odpadkov na izvoru. V nadaljevanju so podane informacije in navodila glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov. Vse nenevarne in nevarne odpadke v gospodinjstvih je potrebno:

  • pravilno zbirati oz. razvrščati v namenskih zabojnikih, kontejnerjih, posodah oz. zbiralnicah,
  • oddajati v zbirni center,
  • oddajati v premično zbiralnico v primeru nevarnih odpadkov,

na način, da ne predstavljajo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali okolja pred njihovim prepuščanjem.

Več v priponki ...

pdf ikona

 kanta

OBVESTILO O OBRATOVALNEM ČASU ZBIRNEGA CENTRA

Gleda na sproščanje ukrepov v zvezi z nalezljivo boleznijo COVID-19 obveščamo, da bo Zbirni center od 01.03.2022 dalje obratoval v običajnem delovnem času in sicer:

 

Parni teden v letu

Neparni teden v letu

Čas prevzemanja odpadkov

Ponedeljek

9.00 - 20.00 ure

9.00 - 20.00 ure

Sreda

9.00 - 20.00 ure

9.00 - 20.00 ure

Petek

10.00 – 14.00 ure

6.00 – 14.00 ure

Sobota

 8.00 – 12.00 ure

 

V primeru praznika oz. dela prostega dene Zbirni center  ne obratuje.

KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.