• Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV S PREMIČNO ZBIRALNICO V OBČINI ZAGORJE OB SAVI V LETU 2019

TERMINI IN LOKACIJE ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV S PREMIČNO ZBIRALNICO (izvajalec SAUBERMACHER SLOVENIJA d.o.o.)

Datum zbiranja

Čas zbiranja

Lokacija

12.04.2019 (petek)

14.00 – 15.00

Šentgotard - šola

 

15.15 – 16.15

Čemšenik - avtobusna postaja

 

16.45 – 17.45

Šentlambert – gasilski dom

 

18.00 – 19.00

Tirna – AP Tirna

 

 

 

13.04.2019 (sobota)

08.00 – 9.00

Kotredež – gasilski dom

 

09.15 – 10.15

Zagorje – parkirišče novi VDC

 

10.30 – 11.30

Zagorje – parkirišče LO

 

11.30– 12.30

Zagorje – AP Stari trg

 

12.45 – 13.45

Zagorje – parkirišče Komunala

 

14.15 – 15.15

Podkum

 

15.45 – 16.45

Kisovec – parkirišče KS Kisovec

 

17.00 – 18.00

Mlinše – parkirišče KS Mlinše

 

18.15 – 19.15

Izlake – gasilski dom

Nevarni odpadki iz gospodinjstev so vse snovi, ki imajo vsaj eno od naštetih lastnosti: so strupeni, škodljivi zdravju, jedki, dražljivi, vnetljivi, oksidativni, eksplozivni ali nevarni za okolje. To so: odpadna jedilna olja, motorna olja, barve, laki, hladilna tekočina, škropiva, topila, pesticidi, zdravila, kemikalije, lepila, kozmetični izdelki, fluorescentne žarnice, živosrebrni termometri, fotokemikalije, akumulatorji, baterije ipd..

LETNO POROČILO O PITNI VODI 2018

pdf ikona   Letno poročilo o pitni vodi 2018.

NAČRT OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE

pripravljen skladno z določili Pravilnika o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17) in Navodilom NIJZ z dne 18.09.2017

Člen Pravilnika o pitni vodi1 in vzrok

ČAS OBVEŠČANJA

NAČIN OBVEŠČANJA

9. člen

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. Osebno2

2. Obvestilo na oglasni deski

- uporabnikov hišnega vodovodnega

- omrežja večstanovanjskih objektov

3. e-pošta upravnika objekta

21. člen

Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)3

1. Radio Kum Trbovlje

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. SMS obveščanje7

4. Center za obveščanje

5. E-novice preko e-naslovov4

6. e-naslovi pomembnejših objektov5

Na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa, a najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa

1. Aplikacija 

http://www.npv.si/ 8

22. člen

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti

Od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu

1. Radio Kum Trbovlje

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. Center za obveščanje

31. člen

Obveščanje v primeru odstopanja6

Na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh3

1. Radio Kum

2. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.

3. E-novice4 in SMS obveščanje7

34. člen

Letno poročilo o skladnosti pitne vode

Enkrat letno (najkasneje do 31. marca)

1. Spletna stran Komunale Zagorje, d.o.o.
2. Osebno (kratek dopis ob položnici)

3. Aplikacija http://www.npv.si/ 8

1 Člen Pravilnika o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17).
2 Osebno: kratek dopis, ki se izroči uporabniku hkrati s položnico ali neposredno v nabiralnik. V primeru individualnih stanovanjskih hiš obveščamo samo na ta način.
3 Uporabnike se obvesti tudi o prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju.
4 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje e-novic preko e-pošte.
5 Pomembnejši objekti so vrtci, šole, zdravstvene ustanove, živilski obrati, domovi za starejše občane.
6 Če koncentracije posameznih snovi presegajo predpisano vrednost, vendar ne predstavljajo potencialne nevarnosti za zdravje ljudi.
7 Uporabniki, ki so se na naši spletni strani registrirali za prejemanje SMS sporočil (od 27.11.2017).
8 Obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH.

Podeljen polni certifikat DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Potem, ko smo v maju 2015 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in uvedli 11 ukrepov, je v mesecu juliju 2018 revizorski svet Inštituta EKVILIB iz Ljubljane podal pozitivno mnenje glede plana implementacije za ohranitev polnega certifikata. K enajstim, že sprejetim ukrepom, smo dodali še tri nove. V podjetju se tako izvajajo naslednji ukrepi:
- Otroški časovni bonus
- Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
- Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
- Komuniciranje z zaposlenimi
- Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
- Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
- Druženje med zaposlenimi
- Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
- Obdaritev novorojenca
- Novoletno obdarovanje otrok
- Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
- Delovna srečanja/zbori zaposlenih
- Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih

Slavnostna podelitev je bila 30.11.2018 s strani Ministrstva za delo družino in enake možnosti in v organizaciji Inštituta EKVILIB iz Ljubljane.