• Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2

Priporočila lastnikom objektov in javnim ustanovam po daljši prekinitvi uporabe pitne vode (COVID-19)

Zaradi preprečevanja širjenja koronavirusa SARS-CoV-2, ki povzroča COVID-19, ste v času razglasitve epidemije začasno ustavili dejavnost, ki jo kot javna inštitucija izvajate. Posledično je uporaba vode zmanjšana ali prekinjena in prihaja do zastojev pitne vode v stavbnem vodovodnem omrežju. Zastajanje pitne vode v stavbnem vodovodnem omrežju lahko povzroči poslabšanje kakovosti pitne vode in predstavlja potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

Zato vam priporočamo, da pred ponovnim odprtjem dejavnosti izvedete spiranje hišnega vodovodnega omrežja po Priporočilih Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, ki so dostopna na povezavi:

https://www.nijz.si/sl/priporocila-lastnikom-objektov-za-hisno-vodovodno-omrezje-hvo-po-daljsi-prekinitvi-uporabe-pitne

OBVESTILO O IZVAJANJU POGREBOV !

Na podlagi Odloka o spremembah Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v RS ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi (U.L. RS št. 143/2020, 163/2020) in ukrepov oz. priporočil NIJZ za preprečevanja širitve KORONAVIRUSA – COVID 19, se pogrebne svečanosti izvajajo zunaj, kjer se ob zagotovitvi varnostne razdalje in obvezni uporabi zaščitne maske, poleg izvajalcev pogrebne svečanosti pogreba lahko udeležijo le ožji družinski člani ali člani skupnega gospodinjstva, zaradi česar se pogrebi do preklica izvajajo v ožjem družinskem krogu.

Pogrebov se lahko udeležijo le zdrave osebe, z upoštevanjem vseh higienskih priporočil NIJZ za preprečevanje okužbe z virusom SARS-Cov-2.

MRLIŠKA VEŽICA

 V času odprtja mrliške vežice, se v mrliško vežico vstopa posamično, z uporabo zaščitne maske ter obveznim razkuževanjem rok.

V mrliško vežico lahko vstopajo le zdrave osebe.

 SPREJEMNA PISARNA POKOPALIŠKE UPRAVE - DODATNI UKREPI ZA STRANKE

Zaradi povišanja stopnje zaščite naprošamo, da stranke v sprejemno pisarno pokopališke uprave vstopajo z obvezno uporabo zaščitne maske. Ob tem vljudno naprošamo, da v sprejemno pisarno prihajajo le zdrave osebe ter s tem v zvezi spoštujejo pravilno razdaljo vsaj 1,5 m oddaljenosti od ostalih ljudi.

Svojce pokojnikov tudi naprošamo, da za naročilo pogreba oz. ostalih storitev najprej pokličejo na telefonsko številko 03 56 64 117 ali 040 427 308 in se dogovorijo za uro prihoda v sprejemno pisarno pokopališke uprave.

 KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.

O B V E S T I L O

Komunala Zagorje, d.o.o. obvešča porabnike pitne vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju, v petek  06.11.2020 prekinjena dobava pitne vode na območju KS Kisovec - Loke, predvidoma med 8:00 in 12:00 uro.

Prosimo za razumevanje.

OBVESTILO O POLOVIČNI IN OBČASNI POPOLNI ZAPORI LOKALNE CESTE

Kot izvajalec urejanja in vzdrževanja občinskih cest v občini Zagorje ob Savi, na podlagi drugega odstavka 49. člena in drugega odstavka 50. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni vestnik Zasavja št. 6/99) obveščamo, da bo od 05.11.2020 do 06.11.2020, med 7.00 in 15.00 uro, zaradi nujnih vzdrževalnih del (obžagovanje drevja in vejevja v varovalnem pasu ceste), izvedena polovična in občasna popolna zapora v tajanju največ 15 minut, lokalne ceste št. 480291 Razpotje – Briše - Kolovrat.