Politika ravnanja z okoljem

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2021)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2018)

pdf ikona  Poročilo o meritvah emisije snovi v zraku(kotlarna Zagorje 2015)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2012)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2009)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2007)