Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

Politika ravnanja z okoljem

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2021)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2018)

pdf ikona  Poročilo o meritvah emisije snovi v zraku(kotlarna Zagorje 2015)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2012)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2009)

pdf ikona Poročilo o meritvah emisije snovi v zrak (kotlarna Zagorje 2007)