Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec junij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.6. do 2.7.2024.

Pokopališka in pogrebna dejavnost

pokopalisce1

Pokopališka in pogrebna dejavnost se izvaja v skladu z občinskim Odlokom o pokopališkem redu na območju občine Zagorje ob Savi.
Družba ima v upravljanju naslednja pokopališča:
- Zagorje ob Savi,
- Izlake (staro in novo),
- Šentlambert,
- Sveta gora,
- Podlipovica,
- Kolovrat (staro in novo).

pokopalisce2

Povezava na  OSMRTNICE