• Slide 3
  • Slide 1
  • Slide 2

Podeljen polni certifikat DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Potem, ko smo v maju 2015 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in uvedli 11 ukrepov, je v mesecu juliju 2018 revizorski svet Inštituta EKVILIB iz Ljubljane podal pozitivno mnenje glede plana implementacije za ohranitev polnega certifikata. K enajstim, že sprejetim ukrepom, smo dodali še tri nove. V podjetju se tako izvajajo naslednji ukrepi:
- Otroški časovni bonus
- Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
- Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
- Komuniciranje z zaposlenimi
- Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
- Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
- Druženje med zaposlenimi
- Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
- Obdaritev novorojenca
- Novoletno obdarovanje otrok
- Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
- Delovna srečanja/zbori zaposlenih
- Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih

Slavnostna podelitev je bila 30.11.2018 s strani Ministrstva za delo družino in enake možnosti in v organizaciji Inštituta EKVILIB iz Ljubljane.

Ugotovitve nadzora ločenega zbiranja odpadne embalaže - poziv k pravilnemu ločevanju komunalnih odpadkov

Konec novembra in v začetku decembra 2018 smo predstavniki Komunale Zagorje, Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje ter predstavniki družbe DINOS, izvedli nadzor ločenega zbiranja mešane komunalne odpadne embalaže (zeleni zabojniki z rumenim pokrovom). Pregledano je bilo več zabojnikov predvsem pri večstanovanjskih objektih na območju Zagorja ob Savi, Kisovca in Izlak.

Ugotovitve pri nadzoru

Pri pregledu zabojnikov za mešano komunalno odpadno embalažo je bilo v večini primerov ugotovljeno, da se v zabojnike poleg mešane embalaže odlagajo tudi biološki odpadki (različne vrste hrane), razni tekstilni izdelki, steklenice, baterije, odpadki iz trde plastike ipd., ki ne sodijo med embalažo.
V vseh primerih, kjer je bil opravljen nadzor, so poleg zabojnikov za zbiranje mešane embalaže postavljeni tudi zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov, tako da ni nobenega razloga, da se odpadkov ne bi moglo pravilno razvrstiti v posamezni zabojnik.

 

Pravilno ločevanje odpadkov

Pri vseh večstanovanjskih objektih so na voljo zabojniki ali kontejner za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov (rjav zabojnik) in mešane embalaže (zelen zabojnik z rumenim pokrovom). Ostanke hrane je potrebno odlagati v rjav zabojnik, embalažo (plastična, kovinska, tetrapaki..) v zabojnik za embalažo, ostale odpadke pa v zabojnik ali kontejner za mešane komunalne odpadke. Papir in papirno embalažo ter steklo in stekleno embalažo je potrebno odložiti v zabojnike na t.i. ekoloških otokih.
V kolikor niste popolnoma prepričani v kateri zabojnik je potrebno odložiti vaš posamezni odpadek, storite najmanjšo napako, če odpadek odložitev v zabojnik oz.kontejner za mešane komunalne odpadke.
Največje napake pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov naredijo tisti povzročitelji odpadkov, ki v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov (embalaže, papir, steklo, tekstil..) odlagajo biološke odpadke, nevarne odpadke, tekstil in podobno.
Vsi povzročitelji odpadkov lahko v primeru dodatnih informacij v zvezi z ločevanjem komunalnih odpadkov pokličejo na Komunalo Zagorje ali poiščejo informacije TUKAJ.

NAVODILA ZA RAVNANJE Z BIOLOŠKIMI ODPADKI

pdf ikona 
Navodila za ravnanje z biološkimi odpadki (kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev in zelenim vrtnim odpadom).

Poostren nadzor nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov v občini Zagorje ob Savi

Obveščamo vas, da bodo pooblaščene osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje skupaj z izvajalci odvoza komunalnih odpadkov, v okviru svojih pristojnosti, pričele z poostrenim nadzorom nad zbiranjem in ločevanjem komunalnih odpadkov v občinah Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi.

Skupaj z izvajalci odvoza komunalnih odpadkov opažamo, da prihaja do nepravilnosti pri ločevanju komunalnih odpadkov. Z akcijo poostrenega nadzora želimo povzročitelje komunalnih odpadkov opozoriti na pomembnost pravilnega ločevanja, k čemur jih zavezujejo občinski odloki v vseh treh zasavskih občinah.

Občane pozivamo, da spoštujejo določbe občinskih odlokov ki urejajo področje zbiranja in ločevanja komunalnih odpadkov. Predvidena globa za fizične osebe, ki nepravilno odlagajo komunalne odpadke je 200 EUR.

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje