TERMINSKI PLAN ODVOZA ODPADKOV ZAGORJE, KISOVEC, IZLAKE

MEŠANI KOMUNALNI ODPADKI IN ODPADNA EMBALAŽA


Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se izvaja vsak parni teden v letu in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:

SREDA ČETRTEK
Kolodvorska cesta Farčnikova kolonija
Šklendrovec Pintarjeva cesta
Savska cesta Loke pri Zagorju
Cesta Borisa Kidriča Kisovec
Grajska ulica Cesta 15. aprila
Podvine Naselje na šahtu
Podkraj pri Zagorju Tonkova cesta
Cesta Otona Župančiča Ribnik
Kopališka cesta Rudarska cesta
Polje Petelinkarjeva cesta
Cesta 20. julija Jevšnikova ulica
Marnova ulica Borovniško naselje
Ulica prvoborcev Trg poh. bataljona
Dolenja vas Cesta na Zlato polje
Levstikova ulica Selo št.: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 A, 70, 71, 72, 76, 77, 96, 97
Prešernova cesta Cesta 9.avgusta (od Kuma)(vse ostale številke, ki niso v sredinem turnusu)
Ulica talcev  
Fakinova ulica  
Vrtna ulica  
Gasilska cesta  
Vinska cesta  
Cesta zmage  
Vine  
Partizanska ulica  
Cesta 9. avgusta (do Kuma) št.: 3, 4, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 32, 38,  

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se izvaja vsak neparni teden v letu in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:

SREDA ČETRTEK PETEK (samo odpadna embalaža)
Orehovica Jesenovo Jesenovo (del)
Podlipovica Kotredež Kotredež
Izlake Rove Rove
Medijske toplice Potoška vas Potoška vas
Gladež Znojile št. 2, 3, 4  
Narof Spodnje Izlake  
Zgornje Izlake Valvazorjeva ulica  
Obrezija šemnik št.: 1A, 3A, 3B, 3C, 3D  
Loke (Izlake) Farčnikova kol. št. 35  
Zg. Prhovec 1 A Ravenska vas  
Sp. Prhovec Naselje Srečka Kosovela  
Čemšenik št.: 17, 34, 35, 46, 48 Trboveljska cesta  
Pečarjeva ulica Cankarjev trg  
Okrogarjeva kolonija Selo (vse ostale številke, ki niso v turnusu četrtka neparnega tedna)  
Prečna pot Zavine  
Na bregu    
Eberlova cesta    

OKOLIŠKE KRAJEVNE SKUPNOSTI

Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odvoz odpadne embalaže se izvaja vsak neparni teden v letu, s tem da se enkrat na mesec izvaja odvoz mešanih komunalnih odpadkov, enkrat na mesec pa odvoz odpadne embalaže.

PONEDELJEK TOREK SREDA ČETRTEK PETEK
Prapreče Hrastnik pri Trojanah Mala peč Ravne pri Mlinšah Podkum
Potoška vas (Orlek) Jelenk Šentlambert Ravne Sopota
Ravenska vas Šentgotard Golče Breznik Borovak
Bevško Dobrljevo Sveta gora Kostrevnica Mali Kum
Smučidol Brezje Rovišče Log pri Mlinšah Jazbine
Šemnik št. 29,30,31,32,35,36,38, 40,42,44,45,46,47,48 Čemšenik Tirna Kandrše Šklendrovec
Krače Jesenovo Senožeti Viderga Gorenja vas
Mlinše Ržiše Zavšenik Žvarulje  
Zabava Razbor Kolk Vrh nad Mlinšami  
Podlipovica   Jarše Dolgo brdo pri Mlinšah  
Orehovica   Krivica Briše  
Polšina   Borje Briše-Dole  
Spodnje Brezje   Špital Okrog  
    Požarje Briše-Suhi potok  
    Kal Kolovrat  
    Jablana Medija  
    Čolnišče Borje  
    Vrh nad Čolniščami    
    Zgornji Prhovec    
    Šemnik (ostalo)    

BIOLOŠKI ODPADKI

Odvoz bioloških odpadkov (rjavi zabojnik) se izvaja:

  Naselje oz. ulica
PONEDELJEK Izlake, Kisovec (vse ulice oz. naselja), Mlinše, Zagorje ob Savi (večstanovanjski objekti, Cesta Borisa Kidriča-delno, Cesta zmage-delno, Kolodvorska cesta, Savska cesta, Ulica talcev, Gasilska cesta, Cankarjev trg, Trboveljska cesta, Naselje Srečka Kosovela, Selo, Cesta 9. avgusta 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38)
TOREK Zagorje ob Savi (vse ostale ulice oz. naselja)