Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.

ZAŠČITA PRIJAVITELJEV

Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o. na tem mestu zagotavlja enostavno in pregledno dostopne informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo ter o notranjem aktu – Pravilniku o vzpostavitvi notranje poti za prijavo kršitev predpisov v Komunali Zagorje.

Prav tako spodaj zagotavljamo informacije o postopkih za zunanjo prijavo organom za zunanjo prijavo in, kadar je ustrezno, institucijam, organom, uradom ali agencijam Evropske unije (petnajsti odstavek 9. člena Zakona o zaščiti prijaviteljev (ZZPri)).

Pomembne povezave:

pdf ikona  Pravilnik o vzpostavitvi notranje poti za prijavo po ZZPri

pdf ikona  Priloga št. 2 k Pravilniku - Obrazec notranja prijava kršitev

pdf ikona  Spletne informacije

pdf ikona  Obvestilo o zasebnosti in obdelavi osebnih podatkov v postopkih po ZZPri

pdf ikona  Zakon o zaščiti prijaviteljev Ur.L.RS št. 16 2023