Uporabnike storitev obveščamo, da lahko podatke o stanju vodomera za mesec julij 2024 sporočite preko spletne aplikacije ''Moja komunala'' ter preko odzivnika od 25.7. do 2.8.2024.
  • Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2

SVETOVNI DAN VODA 2018 - NARAVNE REŠITVE ZA REŠEVANJE IZZIVOV Z OSKRBO Z VODO

voda

Svetovni dan voda, ki ga obeležujemo 22. marca, nas opozarja, kako pomembno vlogo in vpliv ima ta naravna dobrina za naša življenja ter vsako leto osvetli raznovrstne načine, kako lahko naš odnos do vode izboljšamo. Letos poteka v znamenju iskanja naravnih rešitev za reševanje izzivov z oskrbo z vodo v 21. stoletju. Iskanja bolj trajnostnih in stroškovno učinkovitih pristopov, ki bodo pomagali uravnovesiti vodni cikel in hkrati tudi zadovoljiti potrebe po vodi za vse večjo svetovno populacijo.

Poškodovani ekosistemi vplivajo na količino in kakovost vode, ki je nujno potrebna za naša življenja. Zavedati se moramo, da več kot 2,1 milijona ljudi na svetu nima dostopa do varne pitne vode. Kar 80 odstotkov vse odpadne vode, ki nastane v družbi, pristane v naravi, brez da bi bila pred tem ustrezno obdelana ali ponovno uporabljena. Zaskrbljujoč podatek, ki mu namenjamo premalo pozornosti, je tudi, da je kmetijstvo danes, predvsem z namakalnimi sistemi, odgovorno za več kot 70 odstotkov svetovnih vodnih izgub.

Ker je cilj trajnostnega razvoja do leta 2030 vsem omogočiti enakopraven dostop do vode in urediti sanitarne težave, bo potrebno poskrbeti tudi za bolj trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri.

Kaj so naravne rešitve, ki lahko pripomorejo k reševanju teh težav?

Združeni narodi vidijo rešitev v izboljšanju in nadgraditvi tradicionalne, sive infrastrukture v zeleno. Nadgraditev v zeleno infrastrukturo na primer pomeni:
- s pomočjo »naravnih mokrišč«, torej rastlin in prsti, ki imajo naravne zadrževalne in absorpcijske sposobnosti, zmanjševati količine meteornih voda, ki odtečejo in vstopajo v kanalizacijske sisteme in se kasneje izlivajo v jezera, reke in potoke;
- z ohranjanjem agrikulture na njivah in poljih, ki zemljo ščitijo pred izsuševanjem, ali z zasaditvijo novih rastlin in dreves, je mogoče zmanjšati onesnaževanje in odtekanje vode s kmetijskih površin;
- s povezovanjem poplavnih površin z rekami in potoki je mogoče ublažiti učinke podnebnih sprememb, na primer zmanjšati pogostost in intenziteto poplav.

Tovrstne izboljšave pogosto prinašajo koristi, ki presegajo tiste vezane na vodo. Naravna mokrišča, ki se uporabljajo za obdelavo odpadnih voda, lahko na primer hkrati zagotovijo biomaso za proizvodnjo energije, izboljšajo biotsko raznovrstnost, ustvarijo rekreacijske prostore, z njimi pa se odprejo tudi nova delovna mesta.

LETNO POROČILO O PITNI VODI 2017

pdf ikona  Letno poročilo o pitni vodi 2017.

NOVA ZBIRALNICA (POSODA) ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA IZ GOSPODINJSTEV V KS FRANC FARČNIK

V decembru 2017 je bila urejena še dodatna zbiralnica (posoda) za zbiranje odpadnega jedilnega olja iz gospodinjstev in sicer na lokaciji pri Krajevni skupnosti Franc Farčnik.

olje1

VSE TRENUTNE LOKACIJE ZBIRALNIC ZA ZBIRANJE ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA

• Zagorje ob Savi – Cesta 9. avgusta 68 (KS Franc Farčnik),
• Zagorje ob Savi – Ulica talcev 32-36 (parkirišče pri tržnici),
• Zagorje ob Savi – Kopališka ulica 14 (pri SPAR-u Zagorje),
• Kisovec - Trg pohorskega bataljona 14-15 (pri Mercatorju),
• Izlake – Izlake 3 (pri KS Izlake).

KATERA OLJA SO PRIMERNA ZA ODDAJO V ZBIRALNICO (POSODO)

• rastlinska olja (olivno olje ali olja različnih semen),
• rastlinske in živalske maščobe (maslo ali margarina), ki ostanejo od kuhanja ali cvrtja.

Avtomobilska (motorna) olja niso primerna za tovrstno zbiranje in jih je prepovedano oddajati v zbiralnico !

NAVODILA ZA ODDAJO V ZBIRALNICO (POSODO)

olje2