• Slide 3
  • Slide 1
  • Slide 2

NAVODILA ZA LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOŠTUJ !

V nadaljevanju so podane informacije in navodila glede ločenega zbiranja komunalnih odpadkov s katerim vse povzročitelja odpadkov pozivamo, da odpadke ločeno zbirate na izvoru in z upoštevanjem navodil o ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.

V skladu z veljavno zakonodajo, je potrebno vse vrste odpadkov, ki nastajajo v gospodinjstvih zbirati ločeno. Vse nenevarne in nevarne odpadke je potrebno:

  • pravilno zbirati oz. razvrščati v namenskih zabojnikih, kontejnerjih, posodah oz. zbiralnicah,
  • oddajati v zbirni center,
  • oddajati v premično zbiralnico v primeru nevarnih odpadkov,

na način, da ne predstavljajo nevarnosti za življenje in zdravje ljudi ali okolja pred njihovim prepuščanjem.

Vse nenevarne komunalne odpadke, ki so onesnaženi z nevarnimi odpadki ali snovmi, je potrebno prepuščati kot nevarne komunalne odpadke.

Več ...

pdf ikona