• Slide 1
  • Slide 3
  • Slide 2

Podeljen polni certifikat DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE

Potem, ko smo v maju 2015 pridobili osnovni certifikat Družini prijazno podjetje in uvedli 11 ukrepov, je v mesecu juliju 2018 revizorski svet Inštituta EKVILIB iz Ljubljane podal pozitivno mnenje glede plana implementacije za ohranitev polnega certifikata. K enajstim, že sprejetim ukrepom, smo dodali še tri nove. V podjetju se tako izvajajo naslednji ukrepi:
- Otroški časovni bonus
- Dodatni dnevi odsotnosti z nadomestilom plače zaradi izrednih družinskih razlogov
- Tim za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja
- Komuniciranje z zaposlenimi
- Komuniciranje z zunanjimi javnostmi
- Raziskave med zaposlenimi o usklajevanju dela in družine
- Druženje med zaposlenimi
- Izobraževanje vodij na področju usklajevanja dela in družine
- Obdaritev novorojenca
- Novoletno obdarovanje otrok
- Interni razpisi: nova delovna mesta ali izpraznjena delovna mesta se najprej ponudijo zaposlenim
- Delovna srečanja/zbori zaposlenih
- Pozornost zaposlenim ob pomembnih dogodkih

Slavnostna podelitev je bila 30.11.2018 s strani Ministrstva za delo družino in enake možnosti in v organizaciji Inštituta EKVILIB iz Ljubljane.