• Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 1

Ugotovitve nadzora ločenega zbiranja odpadne embalaže - poziv k pravilnemu ločevanju komunalnih odpadkov

Konec novembra in v začetku decembra 2018 smo predstavniki Komunale Zagorje, Medobčinskega inšpektorata in redarstva Zasavje ter predstavniki družbe DINOS, izvedli nadzor ločenega zbiranja mešane komunalne odpadne embalaže (zeleni zabojniki z rumenim pokrovom). Pregledano je bilo več zabojnikov predvsem pri večstanovanjskih objektih na območju Zagorja ob Savi, Kisovca in Izlak.

Ugotovitve pri nadzoru

Pri pregledu zabojnikov za mešano komunalno odpadno embalažo je bilo v večini primerov ugotovljeno, da se v zabojnike poleg mešane embalaže odlagajo tudi biološki odpadki (različne vrste hrane), razni tekstilni izdelki, steklenice, baterije, odpadki iz trde plastike ipd., ki ne sodijo med embalažo.
V vseh primerih, kjer je bil opravljen nadzor, so poleg zabojnikov za zbiranje mešane embalaže postavljeni tudi zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov ter mešanih komunalnih odpadkov, tako da ni nobenega razloga, da se odpadkov ne bi moglo pravilno razvrstiti v posamezni zabojnik.

 

Pravilno ločevanje odpadkov

Pri vseh večstanovanjskih objektih so na voljo zabojniki ali kontejner za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, zabojniki za zbiranje bioloških odpadkov (rjav zabojnik) in mešane embalaže (zelen zabojnik z rumenim pokrovom). Ostanke hrane je potrebno odlagati v rjav zabojnik, embalažo (plastična, kovinska, tetrapaki..) v zabojnik za embalažo, ostale odpadke pa v zabojnik ali kontejner za mešane komunalne odpadke. Papir in papirno embalažo ter steklo in stekleno embalažo je potrebno odložiti v zabojnike na t.i. ekoloških otokih.
V kolikor niste popolnoma prepričani v kateri zabojnik je potrebno odložiti vaš posamezni odpadek, storite najmanjšo napako, če odpadek odložitev v zabojnik oz.kontejner za mešane komunalne odpadke.
Največje napake pri ločenem zbiranju komunalnih odpadkov naredijo tisti povzročitelji odpadkov, ki v zabojnike za ločeno zbiranje odpadkov (embalaže, papir, steklo, tekstil..) odlagajo biološke odpadke, nevarne odpadke, tekstil in podobno.
Vsi povzročitelji odpadkov lahko v primeru dodatnih informacij v zvezi z ločevanjem komunalnih odpadkov pokličejo na Komunalo Zagorje ali poiščejo informacije TUKAJ.