Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Zanimivosti


 
Zanimivosti
 
NAJBOLJ POGOSTA VPRAšANJA V ZVEZI Z PITNO VODO
 
TRDOTA VODE
 
Trdoto vode določajo v vodi raztopljene anorganske soli. Ločimo karbonatno, magnezijevo in celotno trdoto. Karbonatno (temporarno) trdoto povzročata kalcijev in magnezijev bikarbonat. Sulfati, nitrati in kloridi kalcija ali magnezija pa povzročajo nekarbonatno (stalno, permanentno) trdoto.
Poznamo še klasifikacijo trdote glede na kalcijev ali magnezijev kation. Po tej klasifikaciji imenujemo trdoto vode, ki jo povzročajo kalcijeve soli kalcijevo trdoto, trdoto, ki jo povzročajo magnezijeve soli, pa magnezijevo trdoto.Celotna ali totalna trdota vode je vsota kalcijeve in magnezijeve trdote in je definirana kot vsota koncentracij kalcija in magnezija, izraženih kot oksid v litru vode.
 
Za merjenje trdote vode obstaja več enot, najpogosteje pa jo merimo v nemških stopinjah (°N):
 
 
 °N
Mehka vodado 7
Srednje trda voda7 - 15
Trda voda15 - 21
Zelo trda vodanad 21
 
Trdota vode v javnih vodovodnih sistemih, katere upravlja naša družba dosega vrednosti od 13,4 - 15,8 (°N) - različno po posameznih vodnih virih, ki te vodovodne sisteme napajajo.
 
KLORIRANJE VODE.
 
Pitna voda z vodnih zajetij in črpališč vsebuje vedno več nezaželenih primesi, katere je potrebno pred transportiranjem v vodovodno omrežje odstraniti. Glavne probleme predstavljajo predvsem povečana motnost in mikrobiološka oporečnost.Kateri sistem dezinfekcije pitne vode uporabiti je odvisno predvsem od starosti in velikosti vodovodnega omrežja. Ker so vodovodni sistemi, katere upravlja naša družba večjega obsega, je potrebna dezinfekcija z dezinfekcijskim sredstvom za zagotovitev potrebnega reziduala po cevi.
Dezinfekcijo vode vršimo s klorom. Namen dezinfekcije je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki v vodi živijo in se v njej tudi razmnožujejo.
V procesu dezinfekcije se nekaj klora porabi za oksidacijo organskih in anorganskih snovi, nekaj pa ga ostane kot preostali (rezidualni) klor. Prisotnost tega klora zaznate tudi porabniki pitne vode, pomeni pa dokaz uspešnosti dezinfekcije in celo varnost pred ponovno kontaminacijo.
Rezultati analiz vode kažejo, da koncentracije prostega klora ne presegajo dovoljenih, kljub temu pa je za nekatere porabnike prisotnost klora v vodi moteča.
 
ZAKAJ IZ PIPE PRITEČE BELA VODA?
 
Večina porabnikov zmotno misli, da je vzrok za “belo vodo”, ki priteče iz pipe prisotnost klora. Naj pojasnimo, da klora v vodi vizuelno ne moremo zaznati.
Bela voda je posledica zelo majhnih zračnih mehurčkov. Zato se bela voda, ki jo natočimo v kozarec, počasi zbistri, saj se mehurčki dvignejo proti površini.
 
RJAVA VODA, PESEK IN VODNI KAMEN
 
Rjavkaste sledi, ki jih najpogosteje opazimo na umivalnikih, kadeh in ostalih mestih, kjer voda stalno izteka, so posledica prisotnosti mangana in železa v pitni vodi, ki sama po sebi nista škodljiva za zdravje.Skozi leta se v notranjosti cevovodov naberejo obloge vodnega kamna. Pri hitrih nihanjih pritiska v ceveh se te obloge luščijo ter nato delno usedajo, delno pa se z vodo prenesejo do porabnikov. Rezultat tega pa je pojav peska in kalne vode na vodovodnih pipah.
 
KAKO LOČUJEMO ODPADKE?
 
 
 

 
SPREMEMBE IN NOVOSTI PRI RAVNANJU S KOMUNALNIMI ODPADKI.
 
 
 

TERMINSKI PLAN ODVOZA ODPADKOV
ZAGORJE, KISOVEC, IZLAKE
 
MEšANI KOMUNALNI ODPADKI IN ODPADNA EMBALAŽA
 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se izvaja vsak parni teden v letu (prvi odvoz v tednu od 01. do 04. 01. 2013) in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:
 
 
SREDAČETRTEK
Kolodvorska cestaFarčnikova kolonija
šklendrovecPintarjeva cesta
Savska cestaLoke pri Zagorju
Cesta Borisa KidričaKisovec
Grajska ulicaCesta 15. aprila
PodvineNaselje na šahtu
Podkraj pri ZagorjuTonkova cesta
Cesta Otona ŽupančičaRibnik
Kopališka cestaRudarska cesta
PoljePetelinkarjeva cesta
Cesta 20. julijaJevšnikova ulica
Marnova ulicaBorovniško naselje
Ulica prvoborcevTrg poh. bataljona
Dolenja vasCesta na Zlato polje
Levstikova ulicaSelo št.: 64, 65, 66, 67, 68, 69, 69 A, 70, 71, 72, 76, 77, 96, 97
Prešernova cestaCesta 9.avgusta (od Kuma)(vse ostale številke, ki niso v sredinem turnusu)
Ulica talcev 
Fakinova ulica 
Vrtna ulica 
Gasilska cesta 
Vinska cesta 
Cesta zmage 
Vine 
Partizanska ulica 
Cesta 9. avgusta (do Kuma) št.: 3, 4, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 27A, 28, 29, 30, 32, 38, 
 
 
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odpadne embalaže se izvaja vsak neparni teden v letu (prvi odvoz v tednu od 07. do 11.01.2013) in potem vsak drugi teden za naslednja naselja oz. ulice:
 
SREDAČETRTEKPETEK(samo odpadna embalaža)
OrehovicaJesenovoJesenovo (del)
PodlipovicaKotredežKotredež
IzlakeRoveRove
Medijske toplicePotoška vasPotoška vas
GladežZnojile št. 2, 3, 4 
NarofSpodnje Izlake 
Zgornje IzlakeValvazorjeva ulica 
Obrezijašemnik št.: 1A, 3A, 3B, 3C, 3D 
Loke (Izlake)Farčnikova kol. št. 35 
Zg. Prhovec 1 ARavenska vas 
Sp. PrhovecNaselje Srečka Kosovela 
Čemšenik št.: 17, 34, 35, 46, 48Trboveljska cesta 
Pečarjeva ulicaCankarjev trg 
Okrogarjeva kolonijaSelo (vse ostale številke, ki niso v turnusu četrtka neparnega tedna) 
Prečna potZavine 
Na bregu  
Eberlova cesta  
 
 
OKOLIšKE KRAJEVNE SKUPNOSTI
Odvoz mešanih komunalnih odpadkov in odvoz odpadne embalaže se izvaja vsak neparni teden v letu, s tem da se enkrat na mesec izvaja odvoz mešanih komunalnih odpadkov, enkrat na mesec pa odvoz odpadne embalaže.
 
Termin Vrsta odpadkov, ki se odvažajo
10.12. do 14.12.2012Mešani komunalni odpadki
24.12. do 28.12.2012Odpadna embalaže
07.01. do 11.01.2013Mešani komunalni odpadki
21.01. do 25.01.2013Odpadna embalaže
itd. 
 
PONEDELJEKTOREKSREDAČETRTEKPETEK
PraprečeHrastnik pri TrojanahMala pečRavne pri MlinšahPodkum
Potoška vas (Orlek)JelenkšentlambertRavneSopota
Ravenska vasšentgotardGolčeBreznikBorovak
BevškoDobrljevoSveta goraKostrevnicaMali Kum
SmučidolBrezjeRoviščeLog pri MlinšahJazbine
šemnik št. 29,30,31,32,35,36,38, 40,42,44,45,46,47,48ČemšenikTirnaKandršešklendrovec
KračeJesenovoSenožetiVidergaGorenja vas
MlinšeRžišeZavšenikŽvarulje 
ZabavaRazborKolkVrh nad Mlinšami 
Podlipovica JaršeDolgo brdo pri Mlinšah 
Orehovica KrivicaBriše 
Polšina BorjeBriše-Dole 
Spodnje Brezje špitalOkrog 
  PožarjeBriše-Suhi potok 
  KalKolovrat 
  JablanaMedija 
  ČolniščeBorje 
  Vrh nad Čolniščami  
  Zgornji Prhovec  
  šemnik(ostalo)  
 
BIOLOšKI ODPADKI
 
Odvoz bioloških odpadkov (rjavi zabojnik) se izvaja od 04.07.2011 dalje in sicer:
 
 Naselje oz. ulica
PONEDELJEKIzlake, Kisovec (vse ulice oz. naselja), Mlinše, Zagorje ob Savi (večstanovanjski objekti, Cesta Borisa Kidriča-delno, Cesta zmage-delno, Kolodvorska cesta, Savska cesta, Ulica talcev, Gasilska cesta, Cankarjev trg, Trboveljska cesta, Naselje Srečka Kosovela, Selo, Cesta 9. avgusta 15, 17, 19, 21, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38)
TOREKZagorje ob Savi (vse ostale ulice oz. naselja)
 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE
 
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.