Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
     certifikat financne zanesljivosti_mala.png
 


Cenjeni uporabniki naših storitev!
Obveščamo vas,da lahko vse naše račune še vedno poravnate na blagajni družbe brez plačila provizije.
Blagajna je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 11.00 ure.

Komunala Zagorje, d.o.o izvaja dela pri ukinitvi greznic ter priklope na kanalizacijski sistem
ter izvaja vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
Za vse informacije se med delovnim časom obrnite na tel. št. 56-67-720 ali gsm 040-231-876 (Matjaž Sotenšek)

Pogrebna služba


algordanza300x250.jpg

RSS

rdf
 
ZBIRNI CENTER V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

ZBIRNI CENTER V OBČINI ZAGORJE OB SAVI


Zagorje ob Savi, 07.11.2006
V mesecu oktobru 2006 je bila zaključena izvedba I.faze Zbirnega centra za ločeno zbiranje in začasno hranjenje različnih vrst odpadkov - ločenih frakcij iz gospodinjstev v občini Zagorje ob Savi.
Facebook

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV - TETRAPAKI

LOČENO ZBIRANJE ODPADKOV - TETRAPAKI


Zagorje ob Savi, 24. junij 2005
Na podlagi obvestila družbe Slopak d.o.o. Ljubljana, ki prevzema ločeno zbrane
odpadke (papir, plastenke, pločevinke, steklo) vas obveščamo, da je potrebno
ločeno zbirati tudi vse vrste tetrapakov.
Tetrapake je v zbiralnicah ločenih
frakcij (ekološkem otoku) potrebno odložiti v zabojnik za plastenke (rumeni
pokrov).
Prosimo da dosledno upoštevate naša navodila, za kar se Vam že
vnaprej najlepše zahvaljujemo !
Facebook

NADZOR NAD IZVAJANJEM LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

NADZOR NAD IZVAJANJEM LOČENEGA ZBIRANJA ODPADKOV V OBČINI ZAGORJE OB SAVI


Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Zagorje ob Savi (Uradni Vestnik Zasavja št. 5/02 in 6/03) med drugim določa, da so vsi povzročitelji (vsaka pravna in fizična oseba v občini Zagorje ob Savi) dolžni ločeno zbirati odpadke. Navedeni odlok v kazenskih določbah določa tudi denarne kazni za kršitelje odloka.
KOP Zagorje ob Savi d.o.o. je kot izvajalec javne službe ravnanja z odpadki dolžan ugotavljati nepravilno ravnanje z odpadki in kršitelje prijaviti pristojni občinski nadzorni službi.

V prihodnjih dneh bomo tako skupaj z nadzorno službo občine Zagorje ob Savi pričeli opravljati nadzor nad izvajanjem ločenega zbiranja odpadkov pri posameznih povzročiteljih (gospodinjstvih) in sicer z pregledi odloženih odpadkov v zabojnik (kontejner) za ostale odpadke.

V primeru ugotovitve nepravilnega ravnanja z odpadki (odlaganje sekundarnih surovin - papir, plastenke, pločevinke, steklo; nevarni odpadki ipd. - v zabojnik za ostale odpadke), se bo proti kršiteljem ukrepalo skladno določbami zgoraj navedenega odloka.

Ker želimo, da bi bilo takšnih kršiteljev čim manj, ponovno pozivamo vse povzročitelje odpadkov, da odpadke pravilno ločeno zbirate v skladu z prejetimi obvestili oziroma navodili.
Facebook

Odvoz odpadkov

Odvoz odpadkov


Zagorje ob Savi, 1. julij 2004
Z mesecem junijem 2004 vsa komunalna podjetja iz občin Zagorje ob Savi, Trbovlje, Litija, Hrastnik in Radeče odvažamo in odlagamo komunalne odpadke na novo medobčinsko odlagališče nenevarnih odpadkov Unično v občini Hrastnik.

Obstoječe občinsko odlagališče “Kamnolom Zagorje” je z mesecem junijem 2004 zaprto. Skladno z dogovorom z upravljalcem novega medobčinskega odlagališča Unično v občini Hrastnik, vas obveščamo, da lahko vsako gospodinjstvo iz občine Zagorje ob Savi dvakrat letno pripelje kosovne oziroma druge komunalne odpadke na medobčinsko odlagališče Unično v Hrastniku.

Odpadki se lahko pripeljejo z osebnim vozilom oziroma v prikolicah za osebna vozila v času obratovanja odlagališča to je vsak delovni dan od 7.00 do 20.00 ure.

Pogoj za brezplačno odložitev odpadkov je potrdilo o plačanem računu za komunalne storitve (ravnanje z odpadki) za pretekli mesec.
Slednje omogočamo vsem gospodinjstvom v želji, da ne bi ponovno nastajala t.i. “črna odlagališča”, ki smo jih v pretekih letih že v veliki meri sanirali.
Facebook

Pojdi na stran
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.