Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
     certifikat financne zanesljivosti_mala.png
 


Cenjeni uporabniki naših storitev!
Obveščamo vas,da lahko vse naše račune še vedno poravnate na blagajni družbe brez plačila provizije.
Blagajna je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 11.00 ure.

Komunala Zagorje, d.o.o izvaja dela pri ukinitvi greznic ter priklope na kanalizacijski sistem
ter izvaja vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
Za vse informacije se med delovnim časom obrnite na tel. št. 56-67-720 ali gsm 040-231-876 (Matjaž Sotenšek)

Pogrebna služba


algordanza300x250.jpg

RSS

rdf
 
ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V LETU 2011

ZDRAVSTVENA USTREZNOST PITNE VODE V LETU 2011


Skladno s 34. členom Pravilnika o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/04, 92/06 in 25/09) (v nadaljevanju Pravilnik), smo upravljavci sistemov za oskrbo s pitno vodo, dolžni uporabnike obveščati o skladnosti pitne vode, ugotovljeni v okviru notranjega nadzora. V letu 2011 se je preko sistemov za oskrbo s pitno vodo, s katerimi upravlja Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., oskrbovalo s pitno vodo nekaj manj kot 10.000 prebivalcev občine Zagorje ob Savi.
O vseh omejitvah ali prepovedih uporabe pitne vode se uporabnike obvešča preko spletne strani družbe, Radia KUM in Radia CENTER.
Facebook

Sprememba pri odvozu mešanih odpadkov

Sprememba pri odvozu mešanih odpadkov


Zagorje ob Savi, junij 2011

1.SPREMEMBA TERMINOV ODVOZA MEšANIH KOMUNALNIH ODPADKOV- SIVI ZABOJNIK (Zagorje,Kisovec, Izlake)
Zaradi uvedbe ločenega zbiranja in odvoza bioloških odpadkov, vasobveščamo, da se bo od 04.07.2011 dalje odvoz mešanihkomunalnih odpadkov izvajal vsake štirinajst (14) dni,spremenjeni pa bodo tudi termini odvoza mešanih komunalnih odpadkov.
Facebook

Obvezno ločeno zbiranje bioloških odpadkov

Obvezno ločeno zbiranje bioloških odpadkov


Zagorje ob Savi, april 2011

V Uradnem listu RS št. 39/2010 je bila objavljena Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom, ki povzročitelje odpadkov spodbuja k hišnemu kompostiranju kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada. Če gospodinjstva nimajo možnosti kompostiranja, morajo biološko razgradljive odpadke prepuščati izvajalcu javne službe ravnanja z odpadki v posebnem zabojniku, ločeno od ostalih komunalnih odpadkov.

Facebook

OBVESTILO - SVEČOMAT NA POKOPALIšČU V ZAGORJU OB SAVI

OBVESTILO - SVEČOMAT NA POKOPALIšČU V ZAGORJU OB SAVI


Zagorje ob Savi, oktober 2010
Vse obiskovalce pokopališča Zagorje ob Savi obveščamo, da je v neposredni bližini objekta mrliških vežic pokopališča Zagorje ob Savi (pred vhodom v pisarno pokopališke službe), nameščen svečomat.
Facebook

VABILO K SODELOVANJU V POGREBNEM MOšTVU

VABILO K SODELOVANJU V POGREBNEM MOšTVU


Facebook

PRAZNJENJE GREZNIC IN PREVZEM BLATA IZ GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH

PRAZNJENJE GREZNIC IN PREVZEM BLATA IZ GREZNIC IN MALIH ČISTILNIH


Facebook

Pojdi na stran
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.