Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
     certifikat financne zanesljivosti_mala.png
 


Cenjeni uporabniki naših storitev!
Obveščamo vas,da lahko vse naše račune še vedno poravnate na blagajni družbe brez plačila provizije.
Blagajna je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 11.00 ure.

Komunala Zagorje, d.o.o izvaja dela pri ukinitvi greznic ter priklope na kanalizacijski sistem
ter izvaja vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
Za vse informacije se med delovnim časom obrnite na tel. št. 56-67-720 ali gsm 040-231-876 (Matjaž Sotenšek)

Pogrebna služba


algordanza300x250.jpg

RSS

rdf
 
TEHNIČNE ZAHTEVE ZA BETONSKI ZUNANJI VODOMERNI JAšEK

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA BETONSKI ZUNANJI VODOMERNI JAšEK


Facebook

O B V E S T I L O !

O B V E S T I L O !


Zbiranje uporabnega tekstila in obutve:
Facebook

NUJNO OBVESTILO!

NUJNO OBVESTILO!


uporabnikom, ki nimajo urejenega merjenja porabe pitne vode (pavšalisti)
Facebook

LETNO POROČILO O PITNI VODI 2012

LETNO POROČILO O PITNI VODI 2012


Facebook

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2013 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2013 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI


TERMINI IN LOKACIJE ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
Zagorje ob Savi, februar 2013
Facebook

ODVAJANJE IN ČIšČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE

ODVAJANJE IN ČIšČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE


Zagorje ob Savi, januar 2013

V skladu s 17. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS št. 88/2011) mora izvajalec javne službe pisno obveščati uporabnike o izvajanju javne službe.
Facebook

Pojdi na stran
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.