Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
     certifikat financne zanesljivosti_mala.png
 


Cenjeni uporabniki naših storitev!
Obveščamo vas,da lahko vse naše račune še vedno poravnate na blagajni družbe brez plačila provizije.
Blagajna je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 11.00 ure.

Komunala Zagorje, d.o.o izvaja dela pri ukinitvi greznic ter priklope na kanalizacijski sistem
ter izvaja vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
Za vse informacije se med delovnim časom obrnite na tel. št. 56-67-720 ali gsm 040-231-876 (Matjaž Sotenšek)

Pogrebna služba


algordanza300x250.jpg

RSS

rdf
 
SLOVENSKA KOMUNALNA PODJETJA - SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO

SLOVENSKA KOMUNALNA PODJETJA - SKUPAJ ZA BOLJŠO DRUŽBO


skupaj za boljso druzbo.jpg
Facebook

BONITETA KOMUNALE ZAGORJE d.o.o.

BONITETA KOMUNALE ZAGORJE d.o.o.


Bonitetna hiša Bisnode je v mednarodnem projektu finančne analize podjetij v 19 državah Europe.Komunala Zagorje d.o.o.
namreč spada med 7,7% najboljših pravnih subjektov v Sloveniji, ki se uvrščate v razred A. 
V letu 2014 v Sloveniji dosega Bonitetno odličnost A zgolj 12.011 podjetij, registriranih je približno 156.744. 
V vaši splošni dejavnosti (E 38.110 ZBIRANJE IN ODVOZ NENEVARNIH ODPADKOV) je registriranih 145 podjetij, 
od tega 12 podjetij v Sloveniji dosega mednarodne standarde razreda A.  Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo odlično,
kar pomeni da ste bili v preteklem letu nadpovprečno plačniško podjetje, ste varni za sodelovanje ter nimate nobenih blokad,
hkrati pa izpolnjujete kriterije za doseganje manjše verjetnosti, da boste v prihodnjih dvanajstih  mesecih zabeležili katerega od naslednjih dogodkov:
 
 
Facebook

Zagorje ob Savi, junij 2014, LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV

Zagorje ob Savi, junij 2014, LOČENO ZBIRANJE KOMUNALNIH ODPADKOV


Facebook

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV

NAROČILO ODVOZA KOSOVNIH ODPADKOV


Spoštovane uporabnike naših storitev (gospodinjstva)  obveščamo, da boste lahko z mesecem majem naročili 1 x letno brezplačen odvoz kosovnih odpadkov (do 2 m³) na klic.
Odvoz se bo izvršil v roku 10 dni
od prejema obrazca - naročilo odvoza kosovnih odpadkov.
 
Facebook

OBVESTILO - LETNO POROČILO O PITNI VODI 2013

OBVESTILO - LETNO POROČILO O PITNI VODI 2013


Facebook

OBVESTILO O SPREMEMBI CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB

OBVESTILO O SPREMEMBI CEN STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB


Obvestilo o spremembi cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb

Na osnovi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS št 87/2012), smo na novo oblikovali cene storitev, ki bodo veljale od 01.01. 2014 dalje in sicer za dejavnosti:

·Oskrba s pitno vodo,
·Odvajanje in čiščenje komunalne in
padavinskeodpadne vode,
·Ravnanje s komunalnimi odpadki.

Prikazi izračuna cen so podrobno razloženi v izdelanih Elaboratih za posamezne dejavnosti, ki so priloženi v poglavju »CENIKI«.
Facebook

Pojdi na stran
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.