Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
     certifikat financne zanesljivosti_mala.png
 


Cenjeni uporabniki naših storitev!
Obveščamo vas,da lahko vse naše račune še vedno poravnate na blagajni družbe brez plačila provizije.
Blagajna je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 11.00 ure.

Komunala Zagorje, d.o.o izvaja dela pri ukinitvi greznic ter priklope na kanalizacijski sistem
ter izvaja vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (MKČN).
Za vse informacije se med delovnim časom obrnite na tel. št. 56-67-720 ali gsm 040-231-876 (Matjaž Sotenšek)

Pogrebna služba


algordanza300x250.jpg

RSS

rdf
 
NAVODILA ZA RAVNANJE Z BIOLOšKIMI ODPADKI

NAVODILA ZA RAVNANJE Z BIOLOšKIMI ODPADKI


Zagorje ob Savi, april 2015 Navodila za ravnanje z biološkimi odpadki (kuhinjskimi odpadki iz gospodinjstev in zelenim vrtnim odpadom)
Facebook

PIJMO VODO IZ PIPE

PIJMO VODO IZ PIPE


Pijmo vodo iz pipe1.jpg
 
Facebook

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2015 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI

ZBIRANJE NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV V LETU 2015 V OBČINI ZAGORJE OB SAVI


TERMINI IN LOKACIJE ZBIRANJA NEVARNIH ODPADKOV IZ GOSPODINJSTEV
 
Facebook

LETNO POROČILO O PITNI VODI 2014

LETNO POROČILO O PITNI VODI 2014


 
Facebook

PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN UKINJANJE OBSTOJEČIH GREZNIC OZ. MKČN - DODATNA POJASNILA

PRIKLJUČEVANJE OBJEKTOV NA JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE IN UKINJANJE OBSTOJEČIH GREZNIC OZ. MKČN - DODATNA POJASNILA


Facebook

OBVESTILO

OBVESTILO


Zaradi ukinitve obstoječe komunalne čistilne naprave (ČN) Kotredež (»Selo«), se bo do pričetka obratovanja nove centralne čistilne naprave (CČN) Zagorje-Kisovec,
obračunavala 100 % okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda tudi za gospodinjstva, ki so bila do sedaj priključena na ČN Kotredež.
Facebook

Pojdi na stran
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.