Informacije


javna-razsvetljava-1.png
 
kontakt-.png

dezurna-sluzba-.png

certifikati-.png

katalog-javnega-znacaja-.png

Boniteta odličnosti


 
 
 
 

Odpadki


Ravnanje z odpadki
ZBIRAJ, LOČUJ, ČISTO NARAVO SPOšTUJ!
V občini Zagorju ob Savi smo že v letu 2003 pričeli z vzpostavitvijo sistema ločenega zbiranja odpadkov. S tem v zvezi je bilo do sedaj na območju celotne občine urejenih že 107 zbiralnic ločenih frakcij (t.i. ekoloških otokov), ki so namenjeni ločenemu zbiranju papirja, plastenk, pločevink in stekla.

Slike Komunala ZagorjeKonec leta 2006 je pričel obratovati zbirni center komunalnih odpadkov.
Zbirni center je urejen na lokaciji zaprtega odlagališča nenevarnih odpadkov »kamnolom Zagorje«.
Z ureditvijo zbirnega centra, je omogočeno vse občanom (gospodinjstvom), da skozi vse leto (v času obratovanja) v zbirni center pripeljejo sortirane odpadke iz gospodinjstev, katerih količina je prevelika za njihov redni odvoz oziroma se jih redno ne odvaža. Poleg tega, se v zbirnem centru lahko oddajo tudi nevarni odpadki iz gospodinjstev. Oddaja tovrstnih odpadkov v zbirni
centru je brezplačna!

Vsi ostali (mešani) komunalni odpadki, ki niso ločeno zbrani, se od leta 2004 odlagajo na medobčinsko odlagališče nenevarnih odpadkov »Unično« v občini Hrastnik. Obstoječe občinsko odlagališče “Kamnolom Zagorje” je
zaprto in sanirano.

Dosledno izvajanje ločenega zbiranja odpadkov je pogoj, da se na novo odlagališče odloži čim manj odpadkov in s tem podaljša življenjska doba novega odlagališča, kot tudi zmanjšajo vplivi na okolje.

Vljudno vas naprošamo, da odpadke ločeno zbirate (papir, plastenke, pločevinke, steklo, tekstil, kosovni odpadki, nevarni odpadki...), jih oddajate v namenske zabojnike oz. pripeljete v zbirni center in, da tovrstnih odpadkov ne odlagate v zabojnik oz. kontejner za ostale odpadke.

Najlepše se zahvaljujemo vsem, ki z upoštevanjem navodil o ločenem zbiranju odpadkov pomembno prispevate k varovanju našega okolja.
          Copyright © 2014 Komunala Zagorje d.o.o. - Pravice pridržane.                                                                   Izdelovanje strani: TREF d.o.o.